Kaj morate vedeti o poslovanju z gotovino

Avtor: Tatjana Dežman Markič | Objava: 05.12.2011

Zakonodaja zahteva, da je večina plačil podjetij opravljena brezgotovinsko. Gotovinsko plačilo blaga ali storitev je dovoljeno le do zneska 420 evrov. Poslovanje z gotovino podjetij in samostojnih podjetnikov pa se razlikuje v nekaterih pomembnih točkah.Kot podjetnik morate vedeti, kako je z vodenjem blagajne in polaganjem gotovine na transakcijski račun. Pravila poslovanja z gotovino v gospodarskih družbah se nekoliko razlikujejo od tistih pri samostojnem podjetniku posamezniku. V nadaljevanju  zato poglejmo pravila polaganja gotovine na transakcijski račun ter način vodenja blagajniške knjige kot knjigovodske evidence.
 
Gospodarske družbe
 
Iz veljavnih predpisov izhaja, da smejo gospodarske družbe (v nadaljevanju: družbe) gotovinsko plačevati le izjemoma, in da morajo vse v plačilo zapadle obveznosti poravnavati brezgotovinsko. Ta plačila se opravljajo prek transakcijskih računov.
 
Družbe evidentirajo gotovinsko poslovanje v pomožnih in poslovnih knjigah, kot to predpisujejo slovenski knjigovodski standardi. Listine, ki so povezane z gotovinskim poslovanjem, naj imajo vsebino, kot se določa za knjigovodsko listino. Blagajniško poslovanje pa morajo spremljati v pomožnih knjigah in jih tudi nadzirati. Pri blagajniškem poslovanju mora družba upoštevati tudi zakon o delovnih razmerjih in zakon o dohodnini, ki vplivata na podlage za vplačila in izplačila iz blagajne.
 
Predpisi ne urejajo več blagajniškega maksimuma, vendar je priporočljivo, da si družba sama določi njegovo velikost, bodisi zaradi velikosti in vrste izplačil v gotovini, ki jih družba opravlja v okviru narave svojega poslovanja, bodisi zaradi oddaljenosti od sedeža pristojnega izvajalca plačilnega prometa ali drugih okoliščin. Upravni organ družbe s sklepom pooblasti odgovorno osebo, ki določi največji znesek gotovine, ki sme biti konec dneva v blagajni družbe. Znesek je odvisen od velikosti in obsega gotovinskega poslovanja ter od tega, kakšne možnosti ima družba za varovanje gotovine. Znesek gotovine, ki presega dovoljenega, je treba položiti na TRR pri banki. Zunaj delovnega časa banke se gotovina odda v njen dnevno‑nočni trezor.
 
Gotovino lahko dvigne in polaga za to pooblaščena oseba na podlagi internega naloga, ki ga izda vsaka poslovna banka za svojega komitenta. Priporočljivo je, da družba sprejme notranji akt, ki ureja ravnanje z gotovino, saj bo tako manj možnosti za poneverbe in za nenamensko uporabo gotovine.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *