Kaj prinaša eVsebine Plus

Avtor: Nives Pahor | Objava: 09.09.2005

Naslednik programa e-Vsebine je usmerjen predvsem v javni sektor, vsebin je manj, je pa na voljo za polovico več sredstev.


Samo Zorc

Evropski program eVsebine Plus je vsebinsko nadaljevanje programa eVsebine, ki se je končal konec leta 2004. Program eVsebine Plus prinaša številne novosti, ki so nastale kot posledica analiz programa eVsebine in spremenjenih družbenih razmer v Evropi. Ključni podatek za podjetnike pa je, da prehaja večji del programa iz prej izrazito tržnega v netržni oziroma javni sektor.  

Program eVsebine 

Program eVsebine je nastal iz potrebe po spodbujanju aplikacij in e-storitev na internetu. Digitalne vsebine na globalnih omrežjih so bile tu najpomembnejše. Pri eVsebinah so poudarjali infrastrukturo, znanje in storitve. Namen programa je bil spodbujanje razvoja e-vsebin, Njegova posebnost pa je bila, da je spodbujal izrazito tržne vsebine, v nasprotju z drugimi evropskimi programi, recimo okvirnimi programi, ki spodbujajo predvsem raziskovalne projekte. 

V osnovi bo njegov naslednik eVsebine Plus (2005-2008) še vedno podpiral razvoj vseevropskih e-vsebin, pri čemer pa bodo določene novosti. Večjezičnost in multikulturne vsebine ne bodo več eksplicitno finančno podprte kot pri eVsebinah, temveč bodo pogoj pri vsakem prijavljenem projektu, pojasnjuje Samo Zorc, nacionalna kontaktna oseba v ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.  

Ključne razlike, ki jih morate poznati

Nadaljevanje članka je vidno samo naročnikom.

1. Vsebinski vidik
Zaradi skromnega deleža uspešnih prijav v programu eVsebine je eVsebine Plus vsebinsko ožji. Z vsebinskega vidika podpira naslednja področja:  
- lokacijske storitve oziroma prostorske podatke (razvoj je povezan z evropskim sistemom za pozicioniraje Gallileo) - izkazalo se je namreč, da je 80 % informacij, ki jih ljudje potrebujejo, geolociranih (izobraževanja, turizem, banke, davki, zdravje, turizem ...);
- kulturne vsebine − v EU-ju so spoznali prednosti kulturne raznolikosti in ugotovili, da se jih da izkoristiti;
- izobraževalne oziroma znanstvene vsebine, pri čemer ne gre za e-učenje, temveč bolj za dostopnost e-vsebin (spletnih registrov, znanstvenih člankov, raziskav ...) 

V EU-ju so prepričani, da imajo ta področja potencial za razvoj, nimajo pa še komercialnega potenciala, zato jih je treba podpreti. So javno koristna, niso pa še tako tržno zanimiva. Nekatere stvari so se v eVsebinah začele in razvile, ker jih je prevzel trg, ta področja pa še niso tržno dovolj zanimiva, zato so jih povezali v novem programu, pojasnjuje Zorc.  

2. Sredstva na voljo
Na voljo je skoraj 50 % sredstev več − prej je bilo na okrog 100 milijonov evrov, zdaj pa skoraj 145 milijonov.  

3. Instrumeti podpore  
- Ciljni projekti – razvojni projekti
- Dobre prakse - gre za nekatere pilotske projekte, ki temeljijo tehnologiji. Z vidika tehnologije je program usmerjen v kvaliteto in ne v kvantiteto vsebin. Podpira eksperimente na področju semantičnih mrež, ontologij ...
- Tematske mreže so namenjene mreženju partnerjev, ekspertov na določenem vsebinskem in tehnološkem področju. Gre za mreženje informacij, znanj in partnerjev, ki so sposobni na določenem področju priti do pomembnih sklepov.  

Zakaj omejitev vsebinskih področij? 

Omejitev vsebinskih področij je rezultat treh dejavnikov:

- Določene storitve so že razvite.
- Določene storitve so na področjih, kjer ni močnega vpliva trga, ki bi prevzel razvoj, in jih je treba na tem netržnem segmentu poskusiti promovirati.
- Izkazalo se je, da je bilo prijav v program eVsebine preveč, uspešnih pa je bilo le 10 odstotkov. To je povzročalo prijaviteljem in ocenjevalcem precej težav. Zmanjševanje obsega in povečevanje sredstev programa sta deloma odgovor na to.  

Komu je dejansko program namenjen 

Kot že omenjeno, je novost ta, da se program eVsebine Plus nagiba iz komercialnega v javni sektor. Večja teža se prenaša na javne ustanove. Mala in srednja podjetja so potisnili bolj na obrobje. Na področju IKT-sektorja ostajajo še naprej v ospredju mala podjetja, ker so tu najpomembnejša za razvoj. Sicer pa je pri nas precej malih podjetij tudi na področju izobraževanja, na področju kulture jih je manj, pri lokacijskih storitvah pa jih je zelo malo. Vendar so lokacijske zbirke v nekaterih državah tudi zelo močan zasebni sektor.  

Vse novosti temeljijo na spremenjenem stanju, spremenjeni viziji Evrope in na izkušnjah pri izvajanju programa eVsebin. Namen pa ostaja v osnovi isti: spodbujanje razvoja aplikacij in storitev e-vsebin na internetu, razvoj vseevropskih storitev in spodbujanje povezovanja vseh akterjev, ki so pri tem pomembni tako z razvojnega kot tudi uporabniškega vidika. Nacionalna kontaktna oseba:
Samo Zorc
Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo, Tržaška 21, Ljubljana
Telefon: 01 478 8364
E-pošta: samo.zorc@gov.si
Spletna stran: http://www.mvzt.gov.si/index.php?id=1059


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *