Kakšna bo pogodba, ki jo bomo podpisali?

Avtor: Sabina Žampa | Objava: 06.12.2012

Ob pozitivnem sklepu nam je poslana pogodba, ki jo moramo podpisati. Če smo bili pri pripravi vloge dovolj pozorni in smo si prebrali vzorec pogodbe, jo bomo z veseljem podpisali. Če pa se ob podpisu pogodbe prvič srečate z njo, vas določene zahteve lahko zmedejo in prestrašijo.V sklopu razpisne dokumentacije se vedno nahaja vzorec ali osnutek pogodbe, katerega je največkrat potrebno, ob sami prijavi projekta na razpis, parafirati in ga v sklopu prijave tudi oddati. Zahteva po parafiranju vzorca pogodbe ni zaradi razpisovalca, ampak zaradi vas, da se seznanite s tem, kakšna bo ob odobreni vlogi projekta dejansko pogodba, ki jo boste morali podpisati. Priznajte, ste ta vzorec pogodbe, dejansko že kdaj prebrali? Moje izkušnje so tukaj izredno slabe. Vsi podjetniki te vzorce pogodb slepo parafirajo in jim niti približno ni jasno, kaj vse je v njih navedeno.

V vzorcu pogodbe so jasno navedene vse obveznosti razpisovalca in prejemnika spodbude oziroma izvajalca projekta. Sestavine v sklopu pogodbe, ki jim je potrebno nameniti posebno pozornost, so:

1. Predmet pogodbe, kjer je jasno navedeno, v sklopu katerega operativnega programa se bo izvajal projekt, naziv projekta ter namen izvedbe projekta.  

2. Upravičeni stroški. V sklopu pogodbe so še enkrat natančno navedeni upravičeni stroški, ki jih boste lahko uveljavljali. Natančno so predstavljene posamezne vrste upravičenih stroškov. Na primer: stroški materialnih investicij so stroški investicij v opredmetena osnovna sredstva, tj. nakup in gradnja stavb skupaj z zemljiščem, komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč, nakup novih strojev in opreme ... V sklopu tega člena so tudi natančno navedene maksimalne višine upravičenosti posamezne vrste stroška in neupravičeni stroški, za katere v sklopu izvedbe predmetnega projekta ne morete zahtevati povračila stroškov.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *