Kako banka oceni boniteto vašega poslovanja?

Avtor: Janja Detiček | Objava: 13.05.2013

Podjetja se za posojila na banko obrnejo iz številnih razlogov: zaradi investicije v novo opremo, za premostitev začasnih likvidnostnih težav itn. Kakršenkoli je že razlog, banke v trenutnih gospodarskih razmerah natančno ocenjujejo vse prosilce, tako velike kot male, zato je dobro vedeti, kaj bodo pod drobnogled vzele tudi pri vas.


 

Boniteta poslovanja ni nič drugega kot ocena poslovanja. Temelji predvsem na pregledu poročil o poslovanju, pregledu bilance stanja, izkaza uspeha in izkaza denarnih tokov. Seveda so ob določanju bonitete pomembni tudi tako imenovani mehki podatki, ki povedo, kakšni so načrti podjetja, poslovne priložnosti, vodstvo podjetja, poslovni partnerji in drugo. Da bi vedeli, katere informacije so za ocenjevalca najbolj pomembne, je treba vedeti, zakaj se boniteta poslovanja izdeluje.

 

Bonitetna ocena je lahko izdelana za poslovanje na splošno, banke pa z njo ocenjujejo predvsem kreditno sposobnost podjetja. To pomeni, da je zanje zlasti pomemben izkaz denarnih tokov, iz katerega ocenjujejo zmožnost podjetja za odplačevanje obstoječih in morebitnih novih dolgov. Torej verjetnost, da bo dolg odplačan in bo banka dobila svoj denar vrnjen.

 

Banka se lahko opira na zunanjo boniteto, ki jo izdela bonitetna agencija, večinoma pa pripravi svojo boniteto, čemur pravimo notranja ocena.

 

Smisel ocenjevanja je določiti verjetnost zamude plačila oziroma neplačila, pri čemer si banke pomagajo s primerjavo podatkov podobno ocenjenih podjetij in preteklimi izkušnjami z njimi.

 

Informacije, ki pri pregledu poslovanja podjetja najbolj zanimajo banko, bi lahko strnili v naslednje kazalce:

- obstoječi delež dolga med viri podjetja,

- donosnost in

- likvidnost.

 

Na podlagi podatkov o poslovanju poskuša banka oceniti, koliko dolga je podjetje sposobno odplačevati.

 

Obstoječi delež dolga tako pove, koliko dodatnega posojila lahko podjetje najame in bo z nadaljnjim nespremenjenim poslovanjem lahko redno izpolnjevalo svoje obveznosti. V tem primeru govorimo o zdravi stopnji zadolženosti, takšni, ki ne omejuje podjetja pri poslovanju, ampak mu omogoča nemoteno poslovanje in celo razvoj.

 

Donosnost poslovanja je prav tako pomembna tako za banko kot za lastnike podjetja. Donosno podjetje je tisto, ki pri svojem poslovanju ustvarja pozitivne izide, je uspešno in ima boljše možnosti za nadaljnji razvoj in dobro poslovanje tudi v prihodnosti, kar je za banko najbolj pomembno, kadar želi odobriti posojilo na daljši rok. Četudi ima podjetje v določenem trenutku nizko donosnost, to še ne pomeni, da je neuspešno, treba je preveriti vzroke. Morda je nedavno investiralo v novo opremo, novo zgradbo in nizka donosnost ni posledica morebitnih težav v poslovanju.

 

Likvidnost podjetja pomeni, da je sposobno redno odplačevati svoje obveznosti. Na voljo ima zadosti denarnih sredstev, in to v trenutku, ko jih potrebuje za odplačilo obveznosti do banke, dobaviteljev in morebitnih drugih virov.

 

Kvalitativni dejavniki pri odobritvi kredita so ravno tako ključni element, ko banka pripravlja bonitetno poročilo. Banka jih zbira med sestankom, na katerem podjetje zaprosi za kredit. V pogovoru je namreč mogoče oceniti kakovost upravljanja podjetja, ambicije, poslovne načrte, preteklo poslovanje z banko.

 

Bistveno za dobro bonitetno oceno je, da podjetje banki zagotovi pravilne in zadostne podatke, ki so aktualni in so na voljo za dovolj dolgo obdobje preteklega poslovanja, na podlagi katerih je mogoče sklepati tudi o poslovanju v prihodnje.

 


Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *