Kako do denarja iz skladov Evropske unije - 5. april 2004

Avtor: | Objava: 17.03.2004

Strokovni seminar       

Evropska unija bo za razvoj Slovenije v prihodnjih letih prispevala okrog 600 milijonov evrov. Kako bomo sredstva naložili in v kako uspešne projekte, je odvisno od nas samih.  

 
Priprava učinkovitih projektov je ključ uspeha.  
Pripravite se na nove izzive! 
 
Vabimo vas na strokovni seminar  z delavnico    
 
KAKO DO DENARJA IZ SKLADOV EVROPSKE UNIJE
 
 
Na njem boste zvedeli, kako sploh deluje proračun Evropske unije, kateri finančni viri obstajajo v Evropski uniji, in predvsem, kako se je treba organizirati pri prijavah in kako uspešno pripraviti in voditi projekt. 
 
V prvem delu bodo predavatelji predstavili glavne značilnosti in napotke, v drugem delu, ki bo potekal kot delavnica,  pa  boste bolj podrobno spoznali pravila sestavljanja vlog in vodenja projektov.  
 
PREDAVATELJA: 
 
Jurij Kobal - je vodja področja regionalnega razvoja v podjetju Oikos, d.o.o., ki se že vrsto let ukvarja s pridobivanjem sredstev mednarodnih finančnih institucij za projekte v Sloveniji in drugih državah
in
Andrej Horvat – je v Javni agenciji RS za regionalni razvoj vodja sektorja za raziskave in prenos znanja; do sedaj je vodil pripravo razvojnih programskih dokumentov za vstop v EU ter projekte vzpostavljanja ustanov za izvajanje strukturne politike EU v Sloveniji. 
 
SEMINAR Z DELAVNICO JE NAMENJEN: 
  • direktorjem podjetij in ustanov, ki se nameravajo potegovati za sredstva EU
  • vsem, ki v teh podjetjih in ustanovah pripravljajo in vodijo projekte ter
  • drugim, ki želijo spoznati, kako bo treba v prihodnosti pripravljati razvojne načrte, iskati partnerje ter pridobivati sredstva bodisi iz skladov bodisi iz drugih virov

IZ VSEBINE SEMINARJA 

  • Delitev finančnih virov na centralizirane programe, ki jih prijavljamo na Evropsko unijo, in decentralizirane programe, ki jih prijavljamo v Sloveniji 
  • Sredstva iz strukturnih skladov, ki bodo na voljo v Sloveniji, njihovi cilji in usmeritve ter prejemniki sredstev
  • Vodenje programov in projektov po metodi Project Cycle Management, ki ga priporoča agencija EU za programsko in projektno vodenje
  • Metode priprave in kakovostne analize projektov
  • Postopki in vsebina prijav
  • Delovanje in sestava proračuna Evropske unije ter regionalna politika Evropske unije

KDAJ IN KJE? 

Ponedeljek, 5. aprila 2004 - Stara stavba AMZS, Dunajska cesta 128, Ljubljana  

PROGRAM SEMINARJA IN DELAVNICE 

9.00 – 9.45 Regionalna politika Evropske unije in evropski proračun
9.45 – 10.15 Delitev finančnih virov na centralizirane (programi skupnosti) in decentralizirane programe (strukturni skladi, kohezijski sklad ter pobude skupnosti)
10.15 – 10.30 Odmor za kavo in pogovore
10.30 – 11.45 Delovanje programskega cikla z vsebinami in rezultati posameznih delov cikla ter decentralizirani finančnimi viri (ERDF, ESF, EAGGF, FIFG, Interreg III,Equal)
11.45 – 12.15 Viri financiranja centraliziranih programov (Life, 5. okvirni raziskovalni program, e-Vsebine,…)
12.15 – 13.15 Odmor za kosilo
13.15 – 14.00 Metode analize okolja projektov (SWOT, problemsko drevo, analiza partnerjev)
14.00 – 14.30 Odmor za kavo in pogovore
14.30 – 15.30 Logični okvir za načrtovanje projektov (teorija in praktični preizkus projektov)
15.30 – 16.15 Pred-študija izvedljivosti
16.15 – 17.00 Vprašanja in odgovori ter dogovor o nadaljevanju sodelovanja

KOTIZACIJA 

Vaša investicija v strokovno izobraževanje znaša 53.500 + DDV in vključuje:
predavanje strokovnjakov, strokovno gradivo, pogostitev, izvod revije Podjetnik 

POPUSTI 

- za naročnike revije Podjetnik 10.000 SIT popusta z bonom ali 10 % popusta brez bona
- 10 % popust za prijave do 23. 3. (naročniški popusti in popusti za zgodnjo prijavo se ne seštevajo) 
- 15 % popust ima vsak naslednji udeleženec iz iste organizacije

PRIJAVE IN INFORMACIJE

Prijave sprejemamo pisno:
- s spletno prijavnico
- po pošti na naslov Podjetnik d.o.o.,  p.p. 147, 1001 Ljubljana, 
- po faksu na št. 01/423 82 60 ali
- po e-pošti narocnine@podjetnik.si.

Kontaktna oseba za vsa dodatna pojasnila oz. informacije:
Tatjana Dimic: 01/200 20 60, 041/322 332 .    


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *