Kako knjižiti obresti?

Avtor: Lidija Robnik | Objava: 09.09.2008Kako se obravnavajo obresti, ki jih mesečno pripiše banka na TRR samostojnega podjetnika? Ali jih moramo vnesti v knjigo prihodkov in odhodkov in v katero rubriko? 

Samostojni podjetnik prosto razpolaga z denarnimi sredstvi. Obresti iz naslova pozitivnega stanja na transakcijskem računu so prihodki, saj ima podjetnik možnost, da viške denarnih sredstev prenaša na svoj zasebni transakcijski račun in tako pozitivne obresti zmanjša na minimum. 

Če vodite preprosto knjigovodstvo, evidentirate obresti v Knjigo prihodkov in odhodkov, rubriko Finančni prihodki iz poslovnih terjatev – obresti. Če vodite dvostavno knjigovodstvo, pa evidentirate poslovni dogodek na konto 110/771. 

Pri negativnem stanju na transakcijskem računu mora podjetnik dokazati, da je to posledica poslovanja. Negativno stanje lahko primerjamo z bančnim posojilom. Če ima podjetnik sklenjeno pogodbo z banko o dovoljenem negativnem stanju na računu, je to eden od načinov za zagotavljanje plačilne sposobnosti. Stroški obresti so davčno priznani, razen v primerih, kjer bi bilo očitno, da negativno stanje ni potrebno za poslovanje oziroma za ustvarjanje prihodkov. Samo dejstvo, da podjetnik prosto razpolaga s sredstvi in bi torej lahko poskrbel, da do negativnega stanja na računu ne bi prihajalo, še ni zadosten razlog, da takšno stanje ni upravičeno.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *