Kako na zakonit način sestaviti optimalen davčni rezultat - 19. februarja 2004

Avtor: | Objava: 23.01.2004

Strokovni seminarKako pravilno izkazovati prihodke in odhodke pri pravnih osebah in zasebnikih
 • Kakšne so možne rešitve za povečanje ali zmanjšanje davčne osnove pri pravnih osebah in pri zasebnikih? 
 • Ali so iz osnove za olajšavo izključeni zneski nabave osebnih vozil?  Ali je za odtujeno ali prodano osnovno sredstvo pravilno ugotovljen znesek, ki je bil upoštevan pri nabavi kot olajšava?  
Odgovore na ta in druga aktualna vprašanja bomo podali    
 
na posebnem strokovnem seminarju za računovodje 
 
KAKO NA ZAKONIT NAČIN SESTAVITI OPTIMALEN DAVČNI REZULTAT?   
 
Če beremo Zakon o dohodnini in Zakon o davku od dobička pravnih oseb primerjalno, imamo občutek, kot da zasebnikom in pravnim osebam pripadajo na podlagi omenjenih predpisov povsem enake olajšave iz opravljanja dejavnosti. Temu seveda ni tako! Skoraj neopazne razlike v posameznih besedah povzročajo različne možnosti uveljavljanja olajšav. Ste prepričani, da veste, katere? 
 
Na seminarju bomo govorili o razlikah in posebnostih pri ugotavljanju davčne osnove za leto 2003 pri zasebnikih v napovedih davka od dohodkov iz dejavnosti v primerjavi s pravnimi osebami v obračunu davka od dobička pravnih oseb.  
 
Kako izluščiti iz zakonov tiste rešitve, ki jih lahko vsebinsko ali pa smiselno uporabimo? Na katere pravne podlage se torej opreti in po katerih pravilih izkazovati prihodke in odhodke v izkazu poslovnega izida pri pravnih osebah in pri zasebnikih?
 
Ta in še mnoga druga vprašanja, ki si jih zastavljate, bosta obravnavali priznani strokovnjakinji z dolgoletno prakso 
 
Božena Macarol, direktorica podjetja Studio Macarol in
Mag. Mateja Drobež, davčna svetovalka, Studio Macarol 
 
 
SEMINAR JE NAMENJEN 
 • notranjim računovodjem gospodarskih družb,
 • vodjem in zaposlenim v računovodskih servisih,
 • notranjim revizorjem,
 • vsem lastnikom podjetij in managerjem, ki želijo vedeti o svojem poslovanju nekaj več
 
IZ VSEBINE PROGRAMA 
 
 • izkazovanje prihodkov  in odhodkov  v izkazu poslovnega izida pri pravnih osebah in zasebnikih,
 • presoja in dokazovanje davčne potrebnosti stroškov   zaradi njihovega vključevanja v davčno osnovo, 
  povečanja in zmanjšanja davčne osnove,
 • vpliv poslovnih,  kapitalskih  in družinskih povezav na izkazovanje prihodkov in odhodkov iz davčnega vidika,
  uveljavljanje investicijskih in drugih olajšav pri pravnih osebah in zasebnikih,
 • primer izpolnjevanja  posameznih postavk obračuna davka od dobička pravnih oseb,
 • planiranje željenega davčnega rezultata v letu 2004 ter predvidene novosti v letu 2005,
 • vprašanja in odgovori … 
 
 
KDAJ IN KJE? 
 
- V četrtek, 19. februarja, ob 8.45 in bo predvidoma trajal do 14.00 ure.
- Stara stavba AMZS, Dunajska cesta 128, Ljubljana (vhod s parkirišča, dvorana v kleti) 

KOTIZACIJA IN UGODNOSTI 
 

Vaša investicija v strokovno izobraževanje znaša 43.800,00 + DDV in vključuje:   
- predavanje strokovnjakinj
- strokovno gradivo
- knjiga Dvostavno knjigovodstvo za zasebnike s štiri in več mestnim kontnim načrtom
- pogostitev
- izvod revije Podjetnik 

- 10.000 SIT z bonom ali  10 % popust za naročnike revije Podjetnik, 
- 10 % popusta za prijave, prejete do 3. februarja 2004, 
- 15 % popust ima vsak naslednji udeleženec iz iste organizacije
(popusti se med seboj ne seštevajo) 

 
 
PRIJAVA IN INFORMACIJE 
 
Prijave sprejemamo:
- preko spletne prijavnice
-  pisno po pošti na naslov Podjetnik d.o.o.,  p.p. 147, 1001 Ljubljana
-  po e-pošti na naslov info@podjetnik.si ali
- po faksu na št. 01/423 82 60
 
Kontaktna oseba za vsa dodatna pojasnila oz. informacije:
Tatjana Dimic: 01/200 20 60 
Z veseljem vam bomo na voljo. 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *