Kako onemogočiti delavcu, da v popoldanskem času dela za drugo organizacijo?

Avtor: | Objava: 10.06.2003V praksi je omejevanje delavca, da v prostem času ne bi izvajal del, ki bi bila konkurenčna delu, ki ga opravlja organizacija, pri kateri je delavec zaposlen, dokaj zapleteno.

Do februarja 2000 je še veljala določba Zakona o delovnih razmerjih, po kateri je delavec lahko materialno odgovarjal za škodo, ki jo je s takim delom povzročil oz. se mu je lahko za to izrekel sklep o prenehanju delovnega razmerja. Ustavno sodišče pa je te določbe razveljavilo.

Kaj torej storiti, če želite preprečiti, da bi vaš delavec v prostem času ''fušal'' - torej opravljal delo, ki ga sicer počne kot zaposlen v vašem podjetju?

V pogodbi o zaposlitvi morate natančno določiti, katera dela bi dejansko konkurirala delodajalcu (firmi) in jih zato delavec ne sme opravljati. Samo "pavšalni" opis (npr. delavec ne sme delati za organizacije, ki opravljajo enako ali podobno dejavnost, ) ni dovolj!

Delavcu je mogoče preprečevati popoldansko delo pod pogojem, da to dejansko in dokazljivo škoduje delodajalcu. Tako je npr. nedopustno, če delavec v nasprotju z interesi delodajalca in brez njegovega soglasja npr. uporablja znanja, izkušnje, zveze, , ki jih je pridobil v delovnem razmerju ali v zvezi z njim.

PRAVNI VIR
Zakon o delovnih razmerjih(UL RS 14/90)
Odločba Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. 563 (UL RS 12/99)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *