Kako reagirati, ko se v medijih pojavijo informacije o vas ali vašem podjetju?

Avtor: | Objava: 10.06.2003V primeru, da se o vas ali o vašem podjetju pojavi v medijih določen članek ali prispevek, imate na podlagi Zakona o medijih pravico, da na take objave v medijih odgovorite. Odgovor oziroma popravek morate na objavljeno informacijo podati v roku 30 dni po objavi članka v mediju.
Odgovor lahko zahtevate v vsakem primeru, popravek informacije pa le v primeru, če je prizadeta vaša pravica ali vaš interes. Popravek lahko vsebuje samo dejstva in okoliščine s katerimi izpodbijate navedbe v prispevku. Odgovorni urednik medija, od katerega lahko zahtevate objavo odgovora ali popravka, mora objaviti popravek ali odgovor najpozneje v drugi naslednji številki, po kateri je odgovor prejet.

Če zahtevate objavo odgovora oziroma popravka, morate navesti informacijo, na katero se odgovor oziroma popravek nanaša, ter številko in stran medija, oziroma čas objave in oddajo, v kateri je bila informacija objavljena.

Če odgovorni urednik noče objaviti odgovora ali popravka imate pravico, da po sodni poti terjate njihovo objavo. Postopek pred sodišči za uveljavljanje te pravice je hiter in se obravnava prednostno, tako da tudi na slovenskih sodiščih ne boste za uveljavljanje te pravice porabili pretirano veliko časa!

V določenih primerih, ki jih zakon izrecno določa, odgovorni urednik ni dolžan objaviti popravka oziroma odgovora - če odgovora ne podpiše odgovorna oseba, če je odgovor žaljiv, če se popravek zahteva za ugotovitve, ki jih s pravnomočno odločbo ugotovijo državni organi, če popravek ne vsebuje podatkov v zvezi z navedbami v informaciji, če bi objava odgovora ali popravka glede na njegovo vsebino povzročila zakonsko odgovornost odgovornega urednika medija, ...

Odgovor na objavljeno informacijo ali njen popravek nimata nobene zveze z morebitnimi zasebnimi kazenskimi tožbami zaradi razžalitve ali drugih deliktov zoper pravice osebnosti, niti z zasebnimi odškodninskimi tožbami zaradi škode, ki je zaradi pisanja nastala.

V vsakem primeru je pravica do odgovora in popravka pravica, ki je neodvisna od ostalih pravnih institutov (uveljavljanje zahtevkov v civilnih in kazenskih postopkih).


PRAVNI VIR
Zakon o medijih (UL RS št 35/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *