Kako se lotiti dolžnikov?

Avtor: Marko Repič | Objava: 08.06.2009

Kronični dolžniki navadno plačajo tistim upnikom, ki so najvztrajnejši. Obstaja nekaj temeljnih pravil za uspešno izterjavo.Postopek izterjave denarja je seveda zapleten in običajno zelo dolgotrajen, a s pravilnim pristopom bomo dosegli namen, torej izterjali zasluženi denar. Denar vsaj na začetku praviloma poskušamo izterjati s pisnimi opomini. Zelo priporočljivo je, da po vsakem poslanem opominu tega spremimo še s telefonskim klicem, v katerem damo dolžniku jasno vedeti, da bo moral dolg poravnati.
 
Dva dni po zapadlosti računa
 
Preden se lotimo pisanja opominov, je smiselno, da dolžniku pošljemo izpisek odprtih postavk, ki naj bo napisan v prijaznem tonu. Pošljemo ga dva dni po zapadlosti računa. Priporočljivo je, da na koncu obvestila zapišemo, naj ima prejemnik izpisek za brezpredmeten, če je med tem račun že poravnal.
 
Dvanajst dni po zapadlosti računa
 
Če po poslanem izpisku odprtih postavk ni odziva dolžnika, potem mu je smiselno poslati opomin, ki naj vsebuje številko zapadlega računa ter izračun zamudnih obresti in stroške opomina. Opomin pošljemo približno dvanajst dni po zapadlosti računa, ga ročno podpišemo, žigosamo z originalnim žigom ter pošljemo priporočeno s povratnico. 
 
Ko kličemo dolžnika po poslanem prvem opominu, govorimo s prijaznim in umirjenim, vendar že z veliko odločnejšim glasom. Dolžnika opozorimo, naj nemudoma poravna obveznosti in da se znesek dolga povečuje zaradi zamudnih obresti in drugih stroškov izterjave. Če smo s stranko kdaj prej že sklenili kak dogovor, pa se dogovora ni držala, preverimo razloge za takšno ravnanje.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *