Kako zaposlimo tujega delavca?

Avtor: | Objava: 10.06.2003Problem zaposlovanja tujcev je v Sloveniji rešen s posebnim zakonom, ki natančno določa pogoje in postopek zaposlitve delavca, ki nima slovenskega državljanstva.

Seveda pa zaposlovanje tujcev zahteva bistveno več dokumentacije in urejanja formalnosti, kot to velja za zaposlovanje ostalih delavcev.

Za zaposlitev tujca je potrebno:
  • pridobiti delovno dovoljenje in potem na podlagi le-tega
  • pridobiti dovoljenje za začasno prebivanje
  • pred začetkom dela prijaviti delo tujca.

Vlogo za izdajo delovnega dovoljenja vloži delodajalec na predpisanem obrazcu pri centralni službi pristojnega Zavoda za zaposlovanje.

Zavezanec za prijavo dela tujca je ravno tako delodajalec, ki je dolžan prijaviti začetek in prenehanje dela tujca pristojni enoti Zavoda za zaposlovanje.

Zavod na podlagi prijave izda potrdilo o prijavi dela tujca na predpisanem obrazcu, ki ga mora delodajalec ves čas izvajanja dela hraniti na sedežu poslovanja.

Tujec mora dovoljenje za prvo prebivanje pridobiti pred vstopom v državo. Vlogo se vloži na pristojnem diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini.

PRAVNI VIR
Zakon ozaposlovanju in delu tujcev(UL RS 66/2000)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *