Katere računovodske informacije mora poznati podjetnik

Avtor: Cvetka Peršak | Objava: 08.11.2010

Čeprav ima podjetje računovodjo, mora podjetnik oziroma poslovodja poznati računovodske funkcije, predpise in ključne računovodske informacije.Za mnoge podjetnike je računovodstvo sila dolgočasno, predvsem pa težko razumljivo delo. Skrb za vodenje računovodstva in vse, kar je s tem povezano, preprosto prenesejo na svoje računovodje v prepričanju, da je ključno zadostiti zakonskim zahtevam, za pozitivno poslovanje pa bodo poskrbeli že sami.
 
Ne glede na to, kako blizu je posameznemu podjetniku računovodstvo, bi moral nujno poznati vsaj nekaj osnovnih in najpomembnejših računovodskih informacij in izrazov. Le podjetnik, ki razume vse funkcije računovodstva, bo lahko uspešen, saj bo znal načrtovati in spremljati poslovni proces podjetja, brez tega pa ni uspešnega poslovanja!
 
Razlika med podatki in informacijami
 
Najprej je treba pojasniti razliko med podatki in informacijami. Podatki izražajo dejanska stanja, dejstva – torej so objektivni, resnični, natančni (razen če so subjekti pri zapisovanju naredili napake), medtem ko so informacije subjektivni pogled na stvari, stanja, pojave. Tudi informacije bi morale biti resnične – temeljiti na resničnih dejstvih in natančne, morale pa bi biti še popolne, pravočasne, ustrezne, predložene v primerni obliki s strani kompetentnih oseb – saj informacije potrebujejo za poslovno odločanje.
 
Na osnovi računovodskih informacij podjetje oziroma podjetnik načrtuje svoje poslovanje, si zastavlja cilje in poti do teh ciljev, prilagaja svojo poslovno politiko in kontrolira doseženo. Z njihovo pomočjo se primerja s konkurenco, širi ali zmanjšuje poslovanje, spreminja strukturo poslovanja, prodira na nove trge ali jih opušča, namenja več ali manj sredstev za razvoj, reklamo, izbira sodelavce, načrtuje financiranje, nakup osnovnih sredstev, načrtuje plačilno sposobnost …

Četudi podjetje ima usposobljenega računovodjo, je prav podjetnik tisti, ki mora v okviru pravil dati končno podobo evidentiranju podatkov in še zlasti načrtovanju, spremljanju in proučevanju oziroma analiziranju poslovanja. To pa zmore samo, če razume računovodstvo oziroma njegove funkcije:
-  knjigovodstvo,
-  računovodsko načrtovanje (predračunavanje),
-  računovodsko nadziranje in
-  računovodsko analiziranje.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *