Kdo bo uspešen izvoznik in kdo ne?

Avtor: Simona Drevenšek | Objava: 11.04.2014

V zadnjih dveh letih je število novih izvoznikov naraslo na dobrih 500 letno. Študija, ki sta jo izdelala Anže Burger in Matija Rojec, je pokazala, da lahko že po enem letu z dokaj veliko verjetnostjo napovemo, kdo izmed teh novih izvoznikov bo uspešen in kdo neuspešen.


Anže Burger: »Število izvoznih izdelkov se pri uspešnih novih izvoznikih hitro podvoji. V šestih letih tako znaša 12 različnih izdelkov, medtem ko je ta številka pri neuspešnih podjetjih trikrat manjša. Pa tudi število izvoznih trgov je pri uspešnih podjetjih trikrat večje.«

Recesija, ki je pred leti zajela EU in se zasidrala tudi v Sloveniji, naj bi po najbolj optimističnih scenarijih izginila že v prihodnjih dveh letih, po najbolj pesimističnih pa naj bi se šele dobro začela. Navkljub krizi pa obstaja sektor, ki je že v zadnji recesiji močno prispeval k temu, da nismo potonili - izvozni sektor. Slovenija je od leta 2005 prišla od neto uvoznice do neto izvoznice zlasti na račun storitev in ne na račun predelovalne industrije. »Skupni prispevek izvoza je izrazito večji in nas je reševal v recesiji,« pravi Anže Burger, asistent na katedri za mednarodne odnose in centru za preučevanje mednarodnih odnosov Fakultete za družbene vede v Ljubljani.

 

Prav izvozna podjetja imajo veliko potenciala za širše slovensko gospodarstvo, je pokazala študija Identifikacija ciljnih skupin podjetij za programe pospeševanja INT, ki jo je v sodelovanju s SPIRIT izdelal Burger s sodelavcem - izrednim profesorjem Matijo Rojcem.

 

Izvažanje je vse bolj sestavni del širšega fenomena globalnega vključevanja v verige dodane vrednosti. Avtorja študije sta nazorno pokazala, da lahko že po enem letu z dokaj veliko verjetnostjo napovedo, kdo bo uspešen in kdo neuspešen izvoznik. Glede na to, da podjetja za delovanje dobivajo tudi povratna in nepovratna sredstva od države, pa bi lahko bila slednja metodologija dobrodošla tako za državo, da ne bi subvencionirala neperspektivnih primerov, kot tudi za podjetja, ki bodo v zgolj enem ali dveh letih videla, ali so na poti uspeha ali neuspeha. Povedano drugače: stroka v še enem primeru poziva odločevalce, da prisluhnejo rezultatom študije in na podlagi tega oblikujejo ciljne skupine in kriterije, na podlagi katerih bi se moral izvajati izbor prijavljenih podjetij.

 

Leta 2012 izvoznih podjetij za 44 odstotkov populacije

 

Prvič se je zgodilo, da je v podalpski deželi nekdo pod drobnogled vzel izvozni sektor in na podlagi razpoložljivih podatkov naredil empirično analizo celotnega izvoznega sektorja v slovenski predelovalni industriji. Ob tem so identificirali tudi dejavnike, ki vplivajo na različne odločitve podjetij za internacionalizacijo, kot tudi doumeli, zakaj je neko izvozno podjetje uspešno neko pa ne.

 


Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *