Kdo mora posredovati podatke, ki pripromorejo k preprečevanju pranja denarja

Avtor: | Objava: 10.09.2002Pravne in fizične osebe, ki opravljajo računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja, revizijske družbe, samostojni revizorji, notarji, odvetniki, so dolžni sporočati podatke, s pomočjo katerih se lahko preprečuje pranje denarja v državi.

Predpisani načini sporočanja podatkov so naslednji: po telefonu, po telefaksu, s priporočeno pošiljko ali po kurirju. Po telefonu ali telefaksu se podatki sporočajo samo v primeru, da obstoji sum dejanja pranja denarja, dejanje samo (transakcija) pa še ni bilo izvršeno. Te iste podatke pa je potrebno tudi pisno sporočiti Uradu za preprečevanje pranja denarja, najkasneje v treh dneh od dneva, ko se je izvedelo za sum pranja denarja.

Podatke se pošilja na posebnem obrazcu, ki je priložen Pravilniku.

V kolikor pravna ali fizična oseba, ki je dolžna posredovati omenjene podatke, ne sporoči zahtevanih podatkov v roku, stori prekršek, za katerega se pravna oseba kaznuje z denarno kaznijo od 3 mio do 33 mio SIT, fizična oseba pa od 750.000 do 15 mio SIT.

VELJAVNOST
Od 30.9.2002 dalje.

PRAVNI VIR
Pravilnik o načinu sporočanja podatkov odvetnika, odvetniške družbe, notarja, revizijske družbe, samostojnega revizorja ali pravne oz. fizične osebe, ki opravlja računovodske storitve ali storitve davčnega svetovanja, Uradu RS za preprečevanje pranja denarja (UL RS 83/2002)
Zakon o preprečevanju pranja denarja (UL RS 79/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *