Kje je na voljo javni denar?

Avtor: Manca Kraševec | Objava: 03.02.2012

Pripravili smo pregled javnih razpisov, ki jih v letošnjem letu za podjetja in podjetnike pripravljajo ministrstva, skladi, zavodi in agencije. Izkoristite podporo in spodbude, ki vam jih namenja država!V vsakem podjetju je vedno, še posebej pa v obdobju, ki ga preživljamo zdaj, dobrodošla pomoč, kot so posojila, nepovratna sredstva ali drugačna finančna pomoč. Eden od načinov, kako priti do nje, je tudi kandidiranje na katerem od mnogih javnih razpisov, ki jih z namenom pomagati podjetjem, bodisi v začetni bodisi v nadaljnjih fazah delovanja izvajajo slovenske državne institucije.
 
Ministrstvo za gospodarstvo
 
Na Ministrstvu za gospodarstvo si z ukrepi za podporo rasti in razvoju podjetij v Sloveniji, med katere sodijo tudi javni razpisi, prizadevajo izboljšati podjetniško kulturo, ustvariti učinkovito in popolno podporno okolje, zagotoviti zadostno in popolno infrastrukturo, povečati vlaganja v razvoj in s tem povezane naložbe, izboljšati povezovanje gospodarstva z znanostjo in zagotoviti prehod visoko usposobljenih kadrov v gospodarstvo, ustvariti učinkovito okolje za razvoj in inovacije ter zagotoviti ugodne in tudi posebne finančne vire. Javne razpise izvaja Ministrstvo za gospodarstvo samo ali prek svojih izvajalskih institucij: Javne agencije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) in Slovenskega podjetniškega sklada.
 
JAPTI za letošnje leto pripravlja javne razpise:
- za dodelitev sredstev za izvajanje celostnih podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju za leto 2012 in leto 2013;
- za dodelitev sredstev za izvajanje nalog subjektov inovativnega okolja v letih 2012 in 2013;
- »Inovacijski vavčer 2012«, »Mentorski vavčer 2012« in »Procesni vavčer 2012«, s katerimi želijo podjetnikom zagotoviti cenovno dostopne svetovalne storitve;
- za sofinanciranje začetnih investicij s komponento R&R (raziskovalno-razvojna dejavnost) in ustvarjanje novih delovnih mest na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurske regije;
- za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2012;
- za sofinanciranje tržnih raziskav na novih tujih trgih;
- za sofinanciranje upravičenih stroškov udeležbe posameznih podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2012;
- za sofinanciranje upravičenih stroškov skupinske udeležbe podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2012;
- za spodbujanje tujih neposrednih investicij v letu 2012.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *