KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA

Avtor: | Objava: 29.06.2004Ime in opis programa Prejemniki pomoči Vrsta in višina pomoči Spletna stran, kontaktni podatki in odprti razpisi
LEADER+ 
Pomoč za razvoj podeželja z izvirnimi strategijami, povezanimi z uravnoteženim razvojem
Lokalne in regionalne oblasti, javna uprava, agencije, zbornice, drobno gospodarstvo, nevladne organizacije Nepovratna pomoč
Največ 75% pomoči za regije v okviru
Cilja 1 in največ 50% pomoči za ostale regije 
LEADER+ 
Helen WILLIAMSDG
Agriculture F2.3
Rue de la Loi, 200B-1049 Bruxelles
Belgique
tel.: 32 2 296 71 50
Fax: 32 2 295 10 34
e-mail: helen.williams@cec.eu.int 

Odprti razpisi: v pristojnosti vlad držav članic EU 
Program za razvoj podeželja 
Evropski  kmetijski usmerjevalni in jamstveni sklad je specializiran za razvoj podeželja in strukturno reformo kmetijstva
Lokalne in regionalne oblasti, industrijska združenja, sindikati, javna uprava, agencije, zbornice, drobno gospodarstvo Nepovratna pomoč
Največ 75% pomoči za regije v okviru
Cilja 1 in največ 50% pomoči za ostale regije
Program za razvoj podeželja
Patrice BAILLIEUXDG
Agriculture
Rue de la Loi, 200B-1049 Bruxelles
Belgique
tel.: 322 295 69 61
Fax: 322 295 75 40
e-mail: Patrice.baillieux@cec.eu.int 

Odprti razpisi: v pristojnosti vlad držav članic EU 
Kmetijstvo in genski viri 
Pomoč za ohranjanje, klasifikacijo, zbiranje in uporabo genskih virov v kmetijstvu
Raziskovalni centri, industrijska združenja, sindikati, javna uprava, univerze, nevladne organizacije Nepovratna pomoč
Največ 50%- 80% vrednosti projekta, v izjemnih primerih do 100% 
Kmetijstvo in genski viri 
Fred STEENHOFFDG
Agriculture
Rue de la Loi, 200B-1049 Bruxelles
Belgique
tel.: 32 2 295 85 34
e-mail: fred.steenhoff@cec.eu.int 

Razpisi so objavljeni enkrat na dve leti 
SAPARD 
Pomoč za uravnoteženo kmetijstvo in razvoj podeželja v državah kandidatkah v predpristopnem obdobju
Lokalne in regionalne oblasti, podjetja, javna uprava, agencije, zbornice, drobno gospodarstvo, univerze Nepovratna pomoč
Do 75% pomoči 
SAPARD 
Alan WILKINSONDG
Agriculture F4
Rue de la Loi, 200B-1049 Bruxelles
Belgique
tel.: 32 2 295 59 72
Fax: 32 2 296 59 64
e-mail: alan.wilkinson@cec.eu.int 

Razpisi so objavljeni enkrat letno 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *