Komu zaupati vodenje poslovnih knjig?

Avtor: Larisa Kobe | Objava: 12.11.2012

Skrbno izbran kakovosten računovodski servis pomeni varnost, saj nudi celovito podporo in svetuje podjetjem, spoštuje zaupnost podatkov in se prilagaja potrebam strank. Strokovna pomoč na področju računovodstva je dobra popotnica za uspešno poslovanje.Najpogostejša praksa mikro in malih podjetij ter samostojnih podjetnikov je, da vodenje svojih poslovnih knjig – in s tem tudi izpolnjevanje zakonskih obvez – v celoti prepustijo računovodskemu servisu. V tem primeru temeljito razmislite, kakšen obseg storitev potrebujete. Osnovne storitve namreč zajemajo:
-   vodenje temeljnih poslovnih knjig (dnevnik in glavna knjiga),
-   vodenje registra osnovnih sredstev,
-   obračunavanje plač in drugih izplačil fizičnim osebam,
-   obračunavanje davka na dodano vrednost,
-   sestavljanje računovodskih izkazov in letnega poročila,
-   sestavljanje obračuna davka od dohodkov pravnih oseb/davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti.
 
Poleg tega lahko računovodski servis nudi tudi:
-   poročanje poslovodstvu in lastnikom,
-   svetovanje (davčno, finančno, kadrovsko in pravno svetovanje, lahko skupaj z zunanjimi svetovalci).
 
Srednje velika podjetja za razliko od malih raje sodelujejo z računovodskim servisom tako, da je zaposleni iz računovodskega servisa določeno število dni na teden prisoten pri naročniku storitev, kot podpora lastni računovodski službi oziroma računovodskemu servisu zaupajo izračunavanje plač in izdelavo letnih poročil, ostala opravila pa opravlja zaposleni knjigovodja, zahtevnejša pa računovodja. Če podjetje raste tako po številu zaposlenih kot tudi po obsegu poslovanja, pa priporočamo, da preverite, ali obstoječi izvajalec računovodskih storitev sledi vašemu razvoju.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *