Kontrole na kraju samem

Avtor: Kristjan Dolinšek | Objava: 07.09.2009

Podjetje, ki pridobi sredstva iz strukturnih skladov, mora računati na temeljite preglede, ki ga čakajo v času izvajanja projekta.Podjetjem se po pravočasni oddaji razpisne dokumentacije za prijavo na javni razpis za projekte, sofinancirane iz proračuna Evropske unije, navadno odvali kamen od srca. Če so podjetju sredstva odobrena, prejme sklep o sofinanciranju projekta ter nato še sofinancersko pogodbo. Verjetno med upravičenci ni nikogar, ki bi se ob prebiranju obveznosti, ki jih bo imel med izvajanjem projekta, premislil in pogodbe ne bi podpisal. Če je znesek, do katerega bo upravičen, vsaj približno tak, kot je ob prijavi upal, z veseljem podpiše pogodbo in tako postane upravičenec do sredstev. V tistem trenutku se počuti kot zmagovalec. Upravičeno, vendar samo za trenutek.
 
Odslej mora računati na temeljite kontrole, ki ga čakajo med izvajanjem projekta. In to velja ne glede na to, ali je upravičen do nepovratnih sredstev za raziskave in razvoj, za zaposlovanje in izobraževanje, za investicije v opremo ali v proizvodne zmogljivosti.
 
Pristojna ministrstva v Republiki Sloveniji izvajajo pri upravičencih do sredstev iz strukturnih skladov Evropske unije tako imenovane »kontrole na kraju samem«. To so kontrole neposredno na sedežu upravičenca oziroma na terenu, kjer se izvaja projekt. Kontrolne enote ministrstev navadno sestavlja več ljudi različnih strok, odvisno od vsebine projekta. Kontrolorji ugotavljajo, ali je upravljanje projekta ustrezno in ali je ustrezen nadzorni sistem, ali so bile med izvajanjem kontrole na kraju samem zaznane težave, in če, kakšni so vzroki in rešitve, in drugo, o čemer bomo podrobneje pisali v nadaljevanju. Predvsem pa kontrolorji ugotavljajo, ali obstajajo takšne težave, ki za projekt nosijo bistvena tveganja, zaradi katerih bi bili cilji projekta ogroženi.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *