Koristni podatki za podjetnike

Avtor: | Objava: 12.07.2009INFORMACIJE

Svetovalni center Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije
Celovška 71, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 583 08 10
Splet: www.ozs.si
Dejavnost: nasveti in odgovori na vprašanja iz področij registracije podjetja, davčnega svetovanja in DDV, delovnega in socialnega prava, tehnične zakonodaje in standardov, carin in zunanje trgovine, varnosti in zdravja pri delu, varstva okolja, EU razpisov.
 
JAPTI – Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije
Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 589 18 70
Faks: 01 589 18 77
E-naslov: japti@japti.si
Splet: www.japti.si
Dejavnost: pospeševanje podjetništva s projekti, kot so vavčersko svetovanje, poslovne konference, predstavništva v tujini in drugo.
 
Infopika – Svetovalni center
GZS, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
Tel.: 01 589 80 00
Faks: 01 589 81 00, 01 589 82 00
E-naslov: infopika@gzs.si
Dejavnost: brezplačno svetovanje za člane GZS o davkih, delovni zakonodaji, mednarodnem poslovanju, Evropski uniji, industrijski lastnini in drugem.
 
Enterprise Europe Network – EEN
Institut Jožef Stefan, Jamova 39, 1000 Ljubljana
Koordinator: Marjeta Trobec
Tel.: 01 477 38 79
Faks: 01 251 93 85
E-naslov: info@een.si
Splet: www.een.si
Dejavnost: največja podporna mreža Evropske komisije za mala in srednje velika podjetja na področju mednarodnega poslovnega sodelovanja, inovacij, prenosa znanja in tehnologij ter sodelovanja v programih EU.
 
 
ZBORNICE IN ZDRUŽENJA
 
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije
Celovška 71, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 583 05 00
Faks: 01 505 43 73
Splet: www.ozs.si
Dejavnost: zastopanje članov, poslovne informacije, organizacija sejmov, izobraževanje, izdaja listin …

Gospodarska zbornica Slovenije
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
Tel.: 01 589 80 00
Faks: 01 589 81 00
E-naslov: info@gzs.si
Splet: www.gzs.si
Dejavnost: zastopanje članov, poslovne informacije, promocija v tujini, izobraževanje, izdaja listin …
 
Združenje delodajalcev obrti in podjetnikov
Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 583 05 72
Faks: 01 583 08 05
E-naslov: info@zdods.si
Dejavnost: zastopanje interesov članov pri nastajanju in spreminjanju zakonodaje.
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Dimičeva 9, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 563 48 80
Faks: 01 432 72 14
E-naslov: delodajalci@zds.si
Splet: www.zds.si
Dejavnost: zastopanje interesov delodajalcev v pogajanjih z državo.
 
Podjetniško-trgovska zbornica
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
Tel.: 01 589 80 00
Faks: 01 589 81 00
Splet: www.gzs.si
Dejavnost: Povezovanje podjetij storitvenih dejavnosti in malih podjetij, v katerih se prepletajo storitve, proizvodnja in trgovina.

Združenje grozdov in tehnoloških mrež pri GZS
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana
Tel.: 01 589 80 00
Faks: 01 589 81 00
Splet: www.gzs.si
Dejavnost: podpora načrtovanju in usklajevanju strateških razvojnih programov članov, priprava in posredovanje skupnih predlogov državi za izvajanje tehnološke razvojne in inovacijske politike, skupna promocija, priprava programov in projektov za vključevanje v mednarodne razvojne pobude, zagotavljanje dostopa do baz podatkov …
 
Klub podjetnikov pri OZS
Celovška 71, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 583 05 24
Faks: 01 519 34 96
Dejavnost: povezovanje podjetnikov, organizacija srečanj, posvetov, okroglih miz, iskanje rešitev za pereče probleme malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov.


POSOJILA, GARANCIJE, SUBVENCIJE
 
Slovenski podjetniški sklad
Trubarjeva ulica 11, 2000 Maribor
Tel.: 02 234 12 60
Faks: 02 234 12 82
Dejavnost: ugodna posojila za mala in srednje velika podjetja in garancije za posojila.
 
Slovenska izvozna in razvojna banka
Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 200 75 00
Faks: 01 200 75 75
E-naslov: info@sid.si
Splet: www.sid.si
Dejavnost: zavarovanje trgovinskih terjatev, posojil in naložb, financiranje mednarodnih gospodarskih poslov, izdajanje garancij, ugodnostne in druge posojilne informacije,pravno in poslovno svetovanje, pomoč pri izterjavi dolgov.
 
Ekološki sklad Republike Slovenije
Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 241 48 20
Faks: 01 241 48 60
Splet: www.ekosklad.si
Dejavnost: kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb in samostojnih podjetnikov posameznikov za naložbe v naprave in tehnologije varstva okolja, okolju prijaznejše tehnologije in izdelke ter za uresničitev sanacijskih programov povzročiteljev obremenitev.

Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja
Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica
Tel.: 01 836 19 53
Faks: 01 836 19 56
Dejavnost: finančne spodbude za skladen regionalni razvoj in razvoj podeželja.
 
Tehnološka agencija Slovenije – TIA
Dunajska cesta 22, 1511 Ljubljana
Tel.: 0590 89 500
Faks: 0590 89 531
E-naslov: info@tia.si
Splet: www.tia.si
Dejavnost: finančne spodbude za tehnološki razvoj in inovativnost.
 
 
TVEGANI KAPITAL, POSLOVNI ANGELI
 
Sklad tveganega kapitala Nove Ljubljanske banke
Sektor investicijskega bančništva Čopova 3/II, 1502 Ljubljana
Tel.: 01 476 51 02
Faks: 01 476 50 65
E-naslov: damjan.svajger@nlb.si
Dejavnost: financiranje hitro rastočih podjetij z visokim dobičkonosnim potencialom.
 
Sklad tveganega kapitala Alpe Adria
Horizonte Venture Management, d.o.o.
Teslova ulica 30, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 241 47 80
Faks: 01 241 47 88
Dejavnost: financiranje hitro rastočih podjetij z visokim dobičkonosnim potencialom.
 
Poslovni angeli Slovenije
Železna cesta 18, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 307 09 33
Faks: 01 307 08 01
Dejavnost: stičišče med ambicioznimi podjetniki v začetnih fazah rasti podjetja in uspešnimi slovenskimi poslovneži, ki kot poslovni angeli podjetnikom razen s potrebno finančno investicijo pomagajo tudi s svojim znanjem, z izkušnjami in s socialnim kapitalom.

Klub 7
Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 620 82 30
Faks: 01 620 82 31
E-naslov: info@klub7.si
Dejavnost: klub podpira razvoj in zagon podjetniških idej s kapitalom, svetovalno ekipo strokovnjakov na vseh strateških področjih poslovanja, z angelskimi investicijami in s socialno mrežo.
 
Skladovnica kreativne industrije
Gregorčičeva 39, 2000 Maribor
Tel.: 02 228 44 30
E-naslov: info@investicijski.si
Dejavnost: vlaganje v mlada in kreativna podjetja s področij oglaševanja, spletnih skupnosti, odnosov z javnostmi, iger, glasbe, izobraževanja, adrenalinskih športov.

 
TEHNOLOŠKI PARKI, INKUBATORJI 

Združenje inkubatorjev in tehnoloških parkov Slovenije
Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana
Tel.: 05 731 35 00
Faks: 05 731 35 01
Splet: www.businessincubation.si 

Tehnološki park Ljubljana
Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 620 34 03
Faks: 01 426 18 79
E-naslov: info@tp-lj.si
Splet: www.tp-lj.si
 
Primorski tehnološki park
Mednarodni prehod 6, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici
Tel.: 05 393 24 50
E-naslov: ptp@primorski-tp.si
Splet: www.primorski-tp.si 

Pomurski tehnološki park
Plese 9a, 9000 Murska Sobota
Tel.: 02 530 82 00
Faks: 02 530 82 50
E-naslov: info@p-tech.si
 
Štajerski tehnološki park
Pesnica 20a, 2211 Pesnica pri Mariboru
Tel.: 02 654 02 29
Faks: 02 654 02 02
E-naslov: info@stp.si
Splet: www.stp.uni-mb.si

Tehnološki park Celje
Kidričeva ulica 24, 3000 Celje
Tel.: 03 424 41 02
Faks: 03 424 41 82
E-naslov: info@tehnopolis.si
 
Inkubator Sežana
Kraška ulica 2, 6210 Sežana
Tel.: 05 731 35 00
Faks: 05 731 35 01
E-naslov: info@inkubator.si
Splet: www.inkubator.si 

Mrežni podjetniški inkubator Savinjske regije
Kidričeva ulica 25, 3000 Celje
Tel.: 03 424 41 34
Faks: 03 424 41 94
 
Regionalni center za razvoj
Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi
Tel.: 03 566 05 00
Faks: 03 566 05 10
E-naslov: info@rcr-zasavje.si
 

UNIVERZITETNI INKUBATORJI  
 
UIP Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske d.o.o.
Ferrarska ulica 8, 6000 Koper
Tel.: 05 611 79 50
Faks: 05 611 79 59
E-naslov: info@uip.si
Splet: www.uip.si

Ljubljanski univerzitetni inkubator – LUI
Vojkova ulica 63, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 620 34 80
E-naslov: info@lui.si
Splet: www.lui.si 
 
Mariborski univerzitetni inkubator
Tovarna podjemov, Svetozarevska 6, 2000 Maribor
Tel.: 02 229 42 70
Faks: 02 228 28 61
E-naslov: info@tovarnapodjemov.org

 
KORISTNA SPLETNA MESTA
 
Sprotne objave javnih razpisov v Sloveniji in Evropski uniji, napovedi javnih dražb, informacije o poslovnih ponudbah podjetij, razpisi o privatizaciji podjetij v nekdanji Jugoslaviji in drugo.
 
Na straneh eDavki lahko izpolnjujete in oddajate davčne obrazce po računalniku. Fizične osebe oddajo napoved za odmero dohodnine, pravne osebe pa obrazce s področij DDV in VIES.
 
Strani ponujajo obširen pregled podatkov in virov informacij za delo v računovodstvu. Poleg tekočih podatkov dobite računovodske nasvete, razlage zakonov, sodelujete lahko na forumu in drugo.
 
Tu lahko pravne osebe in samostojni podjetniki poravnavajo medsebojne obveznosti. V sistem je vključenih čez 7000 gospodarskih subjektov.
 
Poleg informacij in storitev, ki jih ponuja Ajpes, lahko na spletni strani opravljate tudi večstransko pobotanje terjatev in obveznosti. Podjetja v povprečju na ta način pobotajo nad 13 odstotkov prijavljenih medsebojnih obveznosti.
 
Na straneh Slovenskega podjetniškega portala so na voljo informacije za podjetnike: tekoči razpisi, zakoni, e-priročniki, povezave na druge koristne spletne strani ...
 
Preko e-pošte lahko prejemate besedila vseh javnih naročil iz Slovenije in EU s področja dejavnosti, ki jih izberete.
 
www.izvoznookno.si Spletni portal ponuja gospodarske podatke o 51 državah, nasvete za trgovanje z EU, informacije o sejmih in poslovnih priložnostih v tujini ter druge informacije o mednarodnem poslovanju.
 
Spletna stran ponuja informacije za inovatorje in tiste, ki jih zanima inoviranje: novice, primeri dobrih praks, priročnik za izumitelje, seznam registriranih inovatorjev, borza raziskovalnih kadrov …
 
 
BONITETNE INFORMACIJE

Pregled družb, ki ponujajo poslovne informacije o gospodarskih subjektih: podatke o lastništvu, poslovanju, plačilni disciplini, stečajih…
 
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 477 41 00
Faks: 01 425 97 70
E-naslov: gp@ajpes.si – glavna pisarna;
info@ajpes.si – informacije za uporabnike

Bisnode, d.o.o.
Likozarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 620 27 01
Faks: 01 620 27 09
 
Coface Slovenija, d.o.o.
Cankarjeva 3, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 425 90 65
Faks: 01 425 91 30
E-naslov: office@coface.si
 
I, d.o.o.
Ulica Janeza Pavla II 8, 1000 Ljubljana
Tel.: 01 234 29 40
Faks: 01 234 29 58
 
InfoBON, d.o.o.
Likozarjeva ulica 3, 1001 Ljubljana, Poštni predal 201
Tel.: 01 620 28 00
Faks.: 01 620 28 09
E-naslov: info@ibon.com
Splet: www.ibon.com
 
Spletni portal Bizi.si
 
 
EVROPSKA UNIJA
 
SIMAP omogoča dostop do najpomembnejših informacij o javnih naročilih v Evropi.
 
Slovenski portal za strukturne in kohezijske sklade Evropske unije. Tu dobite informacije, kontaktne podatke, razpise, nasvete …
 
Delegacija Evropske komisije v Sloveniji: razpisi
 
Portal Evropske unije, Evropska komisija, Generalni sekretariat
 
TED je spletna različica »Dopolnila k Uradnemu listu Evropske unije«, namenjena evropskim javnim naročilom. Petkrat tedensko se dopolni s približno 1500 obvestili o javnih naročilih iz Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in širše.
 
Evropska investicijska banka: financiranje
 
Evropska banka za prenovo in razvoj finančno podpira projekte  v srednji in vzhodni Evropi ter osrednji Aziji.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *