Krajša pot do izvršbe zaradi neplačil

Avtor: | Objava: 10.06.2003NASVET:
Če niste prepričani, ali bo vaš partner lahko izpolnil svojo obveznost iz pogodbe
(npr. plačal kupnino, najemnino), se lahko zavarujete tako, da sklenete pogodbo pri notarju v obliki notarskega zapisa pa pogodbo, ki jo sklenete v pisni obliki potrdite pri notarju s tem, da ji dodate izrecno izjavo vašega dolžnika, da se strinja z neposredno izvršljivostjo take pogodbe.

Notarski zapis ali notarska potrditev zasebne listine zaradi neposredne izvršljivosti imata enako moč kot pravnomočna sodba sodišča, zato lahko na njegovi podlagi zahtevate izvršbo.

Pravdanju, ki je dolgotrajno in drago, se torej lahko izognete, če pravočasno obiščete notarja. V primeru, da imate notarski zapis, ki dovoljuje neposredno izvršbo lahko zoper dolžnika v primeru neplačila takoj vložite predlog za izvršbo pred sodiščem! Stroški bodo nižji, postopek pa bistveno hitrejši, krajši in cenejši.

Seveda pa je treba poudariti, da je notarski zapis zaradi neposredne izvršljivosti primeren samo takrat, ko je dolžnik tudi dejansko plačilno sposoben in ima sredstva na katera je z izvršbo sploh mogoče poseči!

Pomen notarskega zapisa v sodnem postopku je prikazan v prilogi.

PRAVNI VIR:
Zakon o notariatu (UL RS št. 13/94, 82/94).

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *