Kratke ocene poslovnih informacijskih sistemov

Avtor: Milan Simčič | Objava: 10.12.2002

Letos smo si vsak mesec podrobneje ogledali enega izmed poslovnih informacijskih sistemov na našem trgu. Na kratko poglejmo, kaj nas je pri vsakem izmed programov najbolj pritegnilo v pozitivnem in negativnem smislu.Pantheon 4.5

Ta programski paket je namenjen vodenju srednjih in malih podjetij v štirih izpeljankah, primernih za posamezni segment gospodarskih družb. Oznaka RT (Retail) označuje programski paket, namenjen najmanjšim trgovskim in storitvenim podjetjem. Naslednja stopnja je SE (Small Enterprise), ki je namenjena malim trgovskim in storitvenim proizvodnim podjetjem. Predzadnja stopnja je ME (Medium Enterprise), ki je namenjena srednjim in večjim trgovskim in storitvenim podjetjem. Za srednja in večja proizvodnja podjetja pa je namenjena različica MF (Manufacturing). Na sejmu Infos je bila predstavljena že naslednja različica - 5.0.

Pantheon je eden boljše zastavljenih programskih paketov na trgu, ki za nekatere module uvaja politiko odprte kode. Javno je dostopna tudi struktura podatkovnih zbirk. Vsa navodila za uporabo in nadgradnje so tudi na domači strani podjetja. V času testiranja je imela nova različica kar nekaj drobnih napak, ki so jih doslej odpravili.

PCA 2000

Na slovenskem trgu je pet različic programa. Najosnovnejša je Basic, za tem je različica POS, ki je v bistvu maloprodajna blagajna in je namenjena za delo na maloprodajnem mestu. Z njo lahko delamo samo z enim računalnikom in za eno podjetje. Seveda pa lahko različico POS preprosto nadgradimo v enouporabniško različico, ki ni v ničemer omejena, razen na delo s samostojnim računalnikom, sicer pa vsebuje prav vse module za poslovanje podjetja. Obstaja tudi omrežna različica, ki je namenjena delu v krajevnem omrežju, sicer pa ima vključene vse module kot enouporabniška različica.

PCA 2000 je kakovosten program za računovodstvo podjetja. Čeprav je v osnovi narejen za ameriški trg, tega v slovenski različici ni opaziti. Morda je prednost programa pred slovensko konkurenco ravno v tem, da je jedro programa dobro preverjeno, saj ga uporablja precej podjetnikov v Ameriki, vsekakor več, kot nas je Slovencev.

Program je v med preizkušanjem deloval brez napak. Nekoliko me je motilo le, da včasih nisem vedel, kaj počne. Kot primer naj navedem knjiženje. Po knjiženju bi pričakoval neposreden vpogled v opravljene knjižbe (temeljnico). Motilo me je tudi, da se pred tiskanjem ni pojavilo dodatno pogovorno okno s potrditvijo, ali res želim izpis s tiskalnikom. To so zgolj malenkosti, ki so subjektivne narave in nikakor ne kvarijo dobrega vtisa, ki mi ga je program zapustil.

Birokrat

Birokrat je namenjen vodenju malih podjetij in samostojnih podjetnikov. Uporaben je za pisarniško poslovanje in knjigovodstvo. Kot najprimernejši se izkaže v trgovski, storitveni in proizvodni dejavnosti.

Uporabniške omejitve programa Birokrat za Windows so v številu letnih vknjižb, ki ne sme presegati 50.000. Šifrant premore največ 10.000 artiklov. Omrežna različica je predvidena za hkraten dostop do programa treh uporabnikov.

Različica programa Birokrat SQL pa deluje na zbirki podatkov, ki omogoča tudi do nekajkrat večjo količino poslovnih podatkov in šifrantov. Namenjena je podjetjem, ki potrebujejo hkratni dostop do programa večjega števila uporabnikov (tudi do 10) in obsežnejše poslovne dokumentacije.

Programski paket Birokrat ponuja vse, kar manjše podjetje ali samostojni podjetnik potrebuje za vodenje poslovanja. Snovalci programa so pri pisanju uporabili svojo filozofijo, zato se bo lahko komu, podobno kot meni, zdelo, da ponekod določeni moduli manjkajo, vendar ni vse tam, kjer bi morda pričakovali, temveč na drugem mestu. Seveda s tem ni nič narobe, le programa se moramo privaditi. Tudi zato podjetje Andersen, d.o.o., ponuja brezplačni dveurni tečaj o uporabi Birokrata, ki se izkaže kot pametna poteza, saj se tako dokaj hitro privadimo programu. Na to kaže tudi izredno dolga referenčna lista uporabnikov paketa Birokrat.

Virtuoz

Podjetje MIT inženiring ponuja tri programske pakete, ki pokrivajo celoten spekter podjetij, tako po zahtevnosti poslovanja kot po velikosti in obsegu poslovanja. Za najzahtevnejša okolja ponujajo programsko rešitev Orkester. Razvili so jo z Microsoftovim orodjem Visual FoxPro. Okolje je odjemalec/strežnik, zbirka podatkov pa Microsoft SQL. Za srednje velika podjetja je najprimernejša rešitev Dirigent, ki deluje na relacijski bazi Visual FoxPro. Za manjša podjetja in računovodske servise pa je podjetje Mit inženiring razvilo programski produkt Virtuoz, ki je namenjen celoviti informacijski podpori poslovanja v manjših podjetjih s trgovsko, storitveno ali proizvodno dejavnostjo. Primeren je tudi za računovodske servise. Paket pa nikakor ni primeren za najmanjše podjetnike, ki imajo manj kot pet zaposlenih.

Hermes Enterprise

Podjetje Hermes ponuja tri programske pakete. Razlikujejo se po namembnost glede velikosti in obsegu podjetja. Najmanjši paket izmed treh je Hermes Podjetnik, ki je namenjen obrtnikom in samostojnim podjetnikom, ki vodijo enostavno knjigovodstvo. Naslednji programski paket, namenjen podjetjem in samostojnim podjetnikom, ki vodijo knjige po sistemu dvostavnegaknjigovodstva je Hermes PIS (Poslovni informacijski sistem). Zadnji in najobsežnejši paket, ki smo si ga ogledali tudi mi, je programski paket Hermes Enterprise. Zgrajen je modularno, da ga laže prilagodimo specifičnim zahtevam posameznih podjetij, poleg tega pa lahko raste z zahtevami podjetja. Posamezne module lahko dokupimo poljubno, po potrebi. Vsi trije izmed naštetih programskih paketov so primerni tudi za računovodske servise, saj lahko z vsakim izmed njih hkrati vodimo večje število podjetij.

PRO-BIT

Podjetje ima precej širok spekter programske opreme, saj v ponudbi najdemo programsko opremo za računovodstvo, računovodske servise, proizvodnjo, trgovino, gostinstvo, kmetijske zadruge, gradbeništvo, servis in prodajo avtomobilov, komunalno dejavnost, hotelirstvo, upravljanje z nepremičninami, direktorske informacijske sisteme, izdelavo spletnih strani, internetnih aplikacij. Ponujajo pa tudi izdelavo projektov po želji oziroma naročilu.

Programski paket PRO-BIT informacijski sistem je eden boljših na našem trgu. Poleg tega, da je zasnovan precej moderno, je tudi vsebinsko na precej visoki ravni. Program je zastavljen tako, da ga lahko prilagodimo precej širokemu spektru dejavnosti. Po drugi strani to pomeni, da nas čaka po končani namestitvi še nekaj klikanja, da bomo nastavili vse parametre tako, kot si želimo. Z nastavitvami posameznih parametrov pa ga lahko dovolj dobro prilagodimo različnim dejavnostim.

WinTeks

Program WinTEKS se je s svojimi moduli izkazal kot zelo uporaben program za vodenje malih in srednje velikih podjetij za naše razmere. Vključuje kar nekaj dobrih in domiselnih rešitev, ki jih ne srečujemo prav pogosto pri konkurenci, na primer evidenca kontaktiranja strank, modul “booking” ...

Program je zelo intuitiven in preprost za uporabo. Precej težav odpade zaradi tega, ker je možno zelo natančno določiti za vsakega uporabnika posebej, kaj v programu lahko dela in kaj ne.

FRIS

Finančno-računovodski informacijski sistem FRIS, sestavljajo trije osnovni moduli: finančno poslovanje z glavno knjigo in saldakonti, tolarski plačilni promet in likvidatura. Program lahko deluje samostojno ali v krajevnem računalniškem omrežju, kot zaključena celota ali pa samo kot del povezanega poslovnega informacijskega sistema.

Programski paket deluje brez težav. Na vsakem koraku je moč opaziti, da je program izdelek programske hiše z dolgoletno tradicijo. Pazili so tudi na malenkosti. Glede na široko paleto dejavnosti, ki jih pokrivajo, ponuja podjetje različne dodelave glede na potrebe kupca.

Aspiro
Programski paket Aspiro srečamo na področju gostinstva, prodaje na drobno in debelo (proizvodna in neproizvodna dejavnost), kataloške prodaje, transporta, frizerskih in kozmetičnih salonov, fitnes centrov in drugih storitvenih dejavnosti.

Na začetku sem bil do programskega paketa precej skeptičen v prepričanju, da programi, ki delujejo v okolju DOS, ne morejo izkoriščati vseh zmožnosti, ki jih ponujajo 32-bitne aplikacije. Ko sem program spoznal nekoliko bolje, sem bil pozitivno presenečen. Programski paket ni zgolj dosovska aplikacija, saj v ozadju izkorišča precej funkcij Windows, ki pomagajo pri povezavah v splet in delu z zbirkami podatkov. Program zaradi svoje strukture deluje izredno hitro, s stabilnostjo ni nikakršnih težav, poleg tega pa tudi ni posebnih zahtev po strojni opremi. Vsaka blagajna ali “zastarel” računalnik povsem zadoščata, da naredimo poizvedbo iz zbirke in kasneje analizo. Tako privarčujemo tudi pri strojni opremi.

Sklep

Na slovenskem trgu najdemo tudi programske pakete, ki so obsežnejši, kakovostnejši in seveda tudi dražji od teh, ki smo so jih ogledali. Pri pregledu smo se omejili zgolj na pakete, ki so namenjeni poslovanju v srednjih in malih podjetjih. Zavedam se, da seznam tudi v tem segmentu ni popoln. Deloma zaradi naše krivde, ker morda k sodelovanju nismo povabili vseh, deloma pa zato, ker je kar nekaj podjetij tako ali drugače odklonilo sodelovanje z nami.

Nekatera podjetja so se recenziji izogibala na vse možne načine, kar si lahko razlagam predvsem kot strah pred kritiko in nezaupanje v svoje delo. Sprašujem se, kako lahko tako podjetje prodaja tak paket, v katerega še samo ne verjame. Od enega izmed podjetij sem dobil tudi odgovor, da ne želi sodelovati zato, ker bi v tem primeru naraslo povpraševanje po njihovem izdelku. Česa takega pa da si ne morejo privoščiti, saj je zaposlenih tako malo ljudi, da ne morejo sproti obvladovati vseh strank?! Od takega podjetja sam ne bi kupil niti čevljev, kaj šele poslovno-informacijskega sistema, od katerega je odvisna tudi moja poslovna uspešnost.

Kar samo se ponuja razmišljanje, da je pri odločitvi o nakupu treba preveriti tudi servisne storitve podjetja, o čemer se bomo razpisali v eni izmed prihodnjih številk Podjetnika.

O paketih v enem stavku

  • Pantheon, ki je namenjen vodenju srednjih in malih podjetij, za nekatere module uvaja politiko odprte kode.
  • PCA 2000 je kakovosten program za računovodstvo podjetja, ki ga uporablja tudi precej ameriških podjetnikov.
  • Birokrat ponuja vse, kar manjše podjetje ali samostojni podjetnik potrebuje za vodenje poslovanja.
  • Virtuoz je namenjen celoviti informacijski podpori poslovanja v manjših podjetjih, ni pa primeren za najmanjše podjetnike.
  • Hermes Enterprise je zasnovan modularno in ga lahko prilagodimo specifičnim zahtevam in rasti podjetja.
  • PRO-BIT lahko prilagodimo precej širokemu spektru dejavnosti.
  • WinTEKS vključuje kar nekaj dobrih in domiselnih rešitev, ki jih ne srečamo pogosto pri konkurenci.
  • Aspiro kljub dosovski zasnovi pozitivno preseneča s hitrostjo, stabilnostjo in skromnimi strojnimi zahtevami.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *