KULTURA IN MEDIJI

Avtor: | Objava: 29.06.2004Ime in opis programa Prejemniki pomoči Vrsta in višina pomoči Spletna stran, kontaktni podatki in odprti razpisi
Kultura 2000 
Namen programa je razviti skupno evropsko kulturno dediščino skozi spodbujanje sodelovanja med umetniki in kulturnimi ustanovami širom EU.
lokalne in regionalne oblasti, javna uprava, podjetja in obrtniki, združenja  nepovratna pomoč 50.000-150.000 evrov na projekt  do 50% vrednosti enoletnega projekta do 60% vrednosti večletnega projekta    Kultura 2000  
Kulturna kontaktna točka za Slovenijo
Mateja Lazar
Zavod SCCA – Ljubljana
Metelkova 6SI – 1000 Ljubljana
tel. (386) 1 431 83 85
faks (386) 1 430 06 29
e-mail: ccp@scca-ljubljana.si
splet: http://www.scca-ljubljana.si/ccp 

Odprti razpisi
Kulturna prestolnica Evrope 
Namen programa je obgoatiti znanje državljanov o kulturah drugih držav članic EU.
lokalne in regionalne oblasti, združenja nepovratna pomoč od 200.000 do enega milijona evrov  največ 60% celotne vrednosti projekta Kulturna prestolnica Evrope  
Kulturna kontaktna točka za Slovenijo
Mateja Lazar
Zavod SCCA – Ljubljana
Metelkova 6SI – 1000 Ljubljana
tel. (386) 1 431 83 85
faks (386) 1 430 06 29
e-pošta: ccp@scca-ljubljana.si
splet: http://www.scca-ljubljana.si/ccp 

Razpisi so objavljeni vsakih pet let 
Media Plus 
Program je namenjen krepitvi evropske filmske in TV industrije.
Podjetja,  drobno gospodarstvo,centri za usposabljanje, industrijska združenja, zbornice, agencije, sindikati, univerze         nepovratna pomoč sofinanciranje do največ 50% vrednosti projekta

Media Plus 
Tanika Sajatovic
Slovenski filmski sklad
Miklošičeva 38SI-1000 Ljubljana
tel. +386 1 431 31 75
faks +386 1 430 62 50
e-pošta: mediadesk.slo@film-sklad.si
splet: www.film-sklad.si

Odprti razpisi:
1 - Support for festivals
2 - Media development
3 -
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2004/c_069/c_06920040319en00270027.pdf
4 - http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/calls/vguide_en.pdf
5 -
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/calls/tvguide_en.pdf
6-
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/distr_en.html


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *