Life za boljše življenjsko okolje

Avtor: Nives Pahor | Objava: 10.05.2005

Do zdaj se nismo dobro izkazali pri pridobivanju sredstev iz tega zelo pomembnega programa EU.S programom Life Evropska unija podpira prizadevanja za zaščito okolja. Evropska komisija ga je uvedla leta 1992 in je eden pomembnejših programov Evrospke unije za razvoj in krepitev njene okoljske politike. Zdaj poteka tretje programsko obdobje, Life III, v katerem je na voljo 640 milijonov evrov finančnih spodbud

Ključni cilji programa so zaščita, varovanje in izboljšanje razmer v naravnem okolju s podporo novim, inovativnim rešitvam.  

Program Life je razdeljen na tri tematska področja:  

Life Narava:
Spodbuja projekte, ki prispevajo k ohranjanju naravnih bivališč,flore in favne.  

Life Okolje:
To področje je za okoljsko politiko Unije izredno pomembno. V okviru tega tematskega področja je zelo zaželeno tudi sodelovanje malih in srednjih podjetij. Ponuja pa finančno podporo projektom na področju okoljskega načrtovanja in izrabe zemljišč, preprečevanja negativnih vplivov na okolje in ravnanja z odpadki. Eden znanih projektov v okviru tega tematskega področja je projekt »dan brez avtomobila«.

Life Dežele tretjega sveta:
Spodbuja gradnjo administrativne infrastrukture za izvajanje okoljske politike v državah tretjega sveta.

Nadaljevanje članka je vidno samo naročnikom.
 
Sodelovanje v programu Life Okolje 

Do sredstev so upravičene fizične in pravne osebe s sedežem v državah članicah Evropske unije in v nekaterih državah kandidatkah. Prijavitelji morajo zagotoviti le razpoložljiva finančna sredstva, ki pa se pogosto izkažejo za velik problem, pojasnjuje Dušan Vojnovič, nacionalni koordinator programa Life Okolje v ministrstvu za okolje in prostor.  

Projekte lahko prijavljajo vsi pravni subjekti, pri čemer Evropska komisija zelo spodbuja sodelovanje malih in srednjih podjetij. Zaželeno pa je tudi sodelovanje več partnerjev iz različnih evropskih držav, saj morajo biti ideje projektov prenosljive po vsej Evropi. 

Prijavitelji predložijo projekte ministrstvu za okolje in prostor na podlagi poziva Evropske komisije za zbiranje ponudb. Za pomoč pri prijavah pa se lahko obrnejo na nacionalnega koordinatorja. Projekt ocenjujejo neodvisni strokovnjaki, zato proces odobritve traja tudi več kot pol leta.

Sredstva, ki so na voljo

Evropska unija je celotnemu programu Life III (2000-2006) namenila skupaj 640 milijonov evrov. Od tega Life Okolje in Life Narava razpolagata z nekaj več kot 300 milijoni evrov.

Da se lahko projekt prijavi v Life Okolje, mora biti njegova vrednost vsaj 300 tisoč evrov, največ pa lahko sega do 5 milijonov evrov. Evropska unija subvencionira od 30 do 50 odstotkov vrednosti celotnega projekta, DDV in preostanek financira prijavitelj. 

V letu 2004 so v okviru programa Life Okolje sofinancirali 105 inovativnih okoljskih projektov v skupni vrednosti 76 milijonov evrov.

Slovenija v programu Life
 

Slovenija sodeluje v programu Life že od leta 2000.V štirih letih, pravi Dušan Vojnovič, smo v Bruselj posredovali 36 projektov, izvaja pa se le eden. To je projekt »Trajnostna ureditev odlagališča odpadkov občine Ormož« (2003), ki ga je prijavila Regionalna razvojna agencija Mura, izvajalo pa ga je podjetje Limnos iz Ljubljane.  

Zakaj tako slabi rezultati naših prijaviteljev za projekte Life Okolje? Kot pojasnjuje Vojnovič, je razlogov več. Podjetja se ne zavedajo pomena programa in zahtevnosti priprave projekta. Glavne težave, nadaljuje Vojnovič , s katerimi se srečujejo slovenski prijavitelji projektov, pa so: 

- pomanjkanje izvirnih idej
Treba je biti inovativen in iznajdljiv, da v okviru projekta predstaviš idejo, ki bo prenosljiva po Evropski uniji. Dosedanje ideje projektov praviloma že v konceptu niso bile ustrezne. Še vedno je opaziti razkorak med možnostmi podjetij in rezultati dela raziskovalnih ustanov.  

- napake zaradi nepravilno izpolnjenih vlog
Prijava je časovno in delovno zelo zahtevna, napisana mora biti v razumljivi angleščini. Pri tem se je dobro posvetovati s kom, ki ima izkušnje pri prijavi projektov Life Okolje.  

Evropa je res izziv, pravi Vojnovič, primeren za tista podjetja, ki lahko evropskemu okolju nekaj ponudijo in razumejo način delovanja evropskih ustanov.  

Koordinator programa v Sloveniji:
Dušan Vojnovič
Telefon: 01 309 42 09
E-pošta: dusan.vojnovic@gov.si
Ministrstvo za okolje in prostor,
Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana;  Več informacij o programu najdete na spletni strani: http://europa.eu.int/comm/life/home.htm Projekti Life
Vsi sofinancirani projekti Life od 1992 do 2004 − 2478
Life Natura - 876,
Life Okolje - 1404 
Life Dežele tretjega sveta - 198Zgledi nekaterih uspešnih projektov  

Belgija: sistem povezanega okoljskega upravljanja za večje družbeno-kulturne prireditve, kot so festivali, sejmi ...

Francija: mobilnost in okolju prijazen prevoz

Grčija: načrt okoljskega upravljanja za olimpijske igre v Atenah 2004


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *