Matjaž Šajn

Avtor: Edin Džamdžič | Objava: 10.01.1999

Cilj direktorja podjetja CGS je, da bi postal program Plateia v naslednjih 10 letih najbolj prodajani program v Evropi za projektirane nizkih gradenj.Ideja o ustanovitvi podjetja se je Matjažu Šajnu porodila še v času študija na ljubljanski Fakulteti za gradbeništvo. Že kot študent je opazil, da domača gradbena podjetja premalo ali skoraj nič ne uporabljajo računalnikov pri projektiranju. V letih 1985 in 1986 je bila ta tehnologija resda še v povojih, vendar je kljub temu na tem področju zaznal možnost velikega razvoja.  

Vizija o računalniškem projektiranju ga je pripeljala do tega, da sta s Tomažem Dimnikom kot enakovredna partnerja leta 1990 ustanovila podjetje CGS. Leto dni pozneje je podjetje začelo poslovati s polno paro. Naš sogovornik Matjaž Šajn je direktor podjetja in koordinira razvoj, Tomaž Dimnik pa skrbi za finančno poslovanje. “V prvih letih poslovanja je bila naša glavna naloga prepričati ljudi, da je računalnik boljše orodje kot svinčnik in ravnilo. Sčasoma je bilo tega odpora vedno manj, danes pa so naši potencialni kupci že dovolj izobraženi, da se zavedajo, da je to tehnologijo potrebno imeti in da zahtevajo tudi določeno kakovost,” se svojih težkih začetkov spominja direktor podjetja. 

Začeli so na ameriškem trgu 

Zanimivo je, da so leta 1992 začeli prodajati programe najprej na ameriškem trgu, prodrli pa so tudi na japonskega. “Spoznali smo, da sta ameriški in japonski trg zelo različna, še posebej na področju naše dejavnosti, in da je težko zadostiti potrebam ameriškega, japonskega in evropskega trga hkrati. Z dragocenimi izkušnjami smo šele potem začeli prodajati na evropskem trgu in se zadnje čase tudi osredotočili predvsem nanj, “ pojasnjuje Matjaž Šajn. Za razvoj podjetja je bila ključna tudi odločitev leta 1990, da bodo svoje programe gradili na osnovi programa AutoCAD, ki ga izdeluje Autodesk (ameriško podjetje – četrti največji proizvajalec programske opreme za PC-je). Autocad se je namreč v tem času razvil v najbolj razširjeni program za tehnično risanje na svetu.  

Prav na prvih prodajnih izkušnjah so se v CGS-u odločili za prilagajanje posebnostim posameznih držav kot svojo strateško odločitev. Tako so poskrbeli, da so programi prevedeni v tuje jezike in da imajo vdelane tehnične standarde, ki so veljavni v določeni državi. Velikokrat pa je potrebno upoštevati tudi nepisana pravila in navade projektantov in temu prilagoditi program. 

Programi za vsako stroko  

Kot rečeno, rešitve podjetja CGS slonijo na operacijskem sistemu Windows in na programu za računalniško risanje in projektiranje AutoCAD proizvajalca Autodesk. Na tej osnovi z lastnim znanjem razvijajo aplikacije, ki omogočajo računalniško projektiranje gradbenikom, arhitektom, geodetom in sorodnim strokam. “Naše delo združuje znanje gradbene in računalniške stroke, kjer je potrebno poznati postopke, ki jih uporabljajo projektanti pri svojem delu. Svojim strankam želimo ponuditi rešitev, ki vključuje tako strojno in programsko opremo, kjer je ključni del naš – se pravi lastno znanje in lastni razvoj, kot tudi šolanje projektantov in vzdrževanje opreme,” razlaga Matjaž Šajn.  

Paradni program podjetja je program Plateia, ki je namenjen projektiranju cest. “Naša največja referenca so pravzaprav kar slovenske avtoceste, ki jih projektirajo s pomočjo tega programa. Program Plateia se skupaj z drugimi našimi programi prodaja v 14 državah v Evropi, preveden pa je v 7 jezikov,” je ponosen Matjaž Šajn.  

Za projektiranje kanalizacijskih sistemov so razvili program Canalis, za obdelavo skeniranih načrtov pa program RX Vector. Poleg omenjenih-večjih programov, je podjetje razvilo tudi manjše programe: Electra (za projektiranje električnih daljnovodov), Plin (za projektiranje plinovodov) ter program Rutine, ki rabi kot pomožno orodje za gradbenike in arhitekte. Zadnje čase pa se CGS ukvarja tudi z geografskimi informacijskimi sistemi oziroma shranjevanjem podatkov o določenem geografskem področju.  

Z nekaterimi zastopstvi tujih proizvajalcev programske in strojne opreme pa podjetje CGS dopolnjuje svoj program. Poleg računalniške veje imajo tudi naravovarstveni oddelek, ki zastopa opremo proizvajalcev Ott in Hydrolab za merjenje nekaterih fizikalnih in kemijskih parametrov v tekočih vodah. Podjetje izdaja tudi lasten časopis Dimensio, ki ga brezplačno dobivajo strokovnjaki, prijatelji in poslovni partnerji. 

Zelo pomembno je tudi svetovanje o postavitvi sistemov za računalniško projektiranje in izobraževanje uporabnikov. Taki sistemi vključujejo namreč računalniške grafične delovne postaje, ustrezna računalniška omrežja in programsko opremo ter povezave, zato so to razmeroma zahtevna in kompleksna orodja. “Uporabnike brez računalniškega predznanja lahko že v dveh tednih usposobimo za manjše projekte,” pravi Matjaž Šajn. 

Slovenija je še vedno najpomembnejši trg 

Vsa dejavnost distribucije in prodaje izdelkov v tujini poteka prek tujih zastopnikov. To so navadno podjetja, ki se ukvarjajo z enako ali podobno dejavnostjo in si s proizvodi podjetja CGS dopolnjujejo prodajni program, tako da lahko na svojih trgih ponujajo celovite rešitve. “Razvoj programske opreme je za nas strateškega pomena, ker se zavedamo, da lahko preživimo na daljši rok le z lastnim znanjem in širjenjem trga,” je prepričan Matjaž Šajn. CGS ima zelo dobro razvito prodajno mrežo po srednji in vzhodni Evropi, saj pokrivajo področje Nemčije, Luksemburga, Avstrije, Poljske, Češke, Slovaške, Madžarske, Romunije in države bivše Jugoslavije.  

Seveda pa je za CGS najpomembnejši trg Slovenija, saj ustvarijo še vedno nekaj čez polovico prometa na domačem trgu. Po ocenah CGS-a je v Sloveniji okoli 200 projektivnih birojev, ki se ukvarjajo s projektiranjem nizkih gradenj, od tega je vsaj v 120 že nameščena njihova programska oprema. Njihov potencialni trg pa je tudi okoli 500 projektivnih birojev za visoke gradnje. Tako imajo v Sloveniji že 150 namestitev programa Plateia , kar je ob ceni programa okoli 2 milijona tolarjev oziroma strošku delovnega mesta projektanta v višini 4 milijone tolarjev (z vso pripadajočo strojno in programsko opremo) kar impresivna številka. 
Vsi z univerzitetno izobrazbo 

“V razvoj vlagamo večino svojega zaslužka. Uspešnost podjetja nam to omogoča,” pravi Matjaž Šajn in dodaja: “Veliko vlagamo tudi v sodelavce. Osem zaposlenih ne daje prave slike o podjetju, saj za nas dela vsaj še 10 stalnih zunanjih sodelavcev.” V podjetju opravijo največ programiranja, veliko je tudi urejanja dokumentacije in prevajanja programov. Vsem sodelavcem omogočajo tudi nadaljnje izobraževanje, redno se udeležujejo sejmov, veliko je tudi potovanj in stikov s strankami. Vsi zaposleni imajo univerzitetno izobrazbo, tudi poslovna sekretarka podjetja je inženirka. Zelo pomembno področje je tudi izbiranje kadrov. Vsako leto povabijo k sodelovanju nove študente in med njimi poskušajo izbrati najboljše. 

Potencialna rast: 100 in več odstotkov 

“Upam si trditi, da sodi CGS na področju izdelovanja programske opreme za nizko gradnjo med štiri najmočnejša podjetja v Evropi. To se kaže tudi v tem, da nas Autodesk ustrezno obravnava in da imamo dostop do najboljših informacij,” ugotavlja direktor podjetja. V Sloveniji resne konkurence nimajo, več težav imajo pri prodaji izdelkov v tujini, kjer so v nekaterih državah močna domača podjetja, ki ponujajo specializirane rešitve. Svojo prednost vidijo tudi v zelo kakovostni programski opremi, kar potrjuje tudi dejstvo, tako Matjaž Šajn, da doslej še niso izgubili nobenega kupca.  

V oktobru minulega leta so v Sloveniji in v tujini prvič predstavili novo različico programa Plateia 5.0, ki je rezultat dveletnega razvoja. V kratkem se bodo preselili tudi v nove prostore, ki bodo bistveno večji in bodo omogočali lažje poslovanje. Od vstopa Slovenije v EU pričakujejo pozitivne učinke in poenostavitev postopkov pri prodaji na tamkajšnje trge. “Naš cilj je, da bi postal program Plateia v naslednjih 10 letih najuspešnejši program v Evropi za projektiranje nizkih gradenj,” odgovarja na vprašanje o načrtih Matjaž Šajn in sodi, da bi lahko promet podjetja v naslednjih letih rasel tudi do 100 in več odstotkov na leto.
 
    
IZKAZNICA

Podjetje: CGS, Računalniška grafika in CADD sistemi, d.o.o.
Kraj: Ljubljana, Celje
Dejavnost:
a) Računalniška podpora gradbenikom, geodetom in arhitektom 
b) Merilna tehnika za okolje
Zaposleni: 8 redno, 10 stalnih zunanjih sodelavcev
Trgi: Slovenija, Nemčija, Avstrija, Poljska, Češka, Madžarska, Romunija, Jugoslavija, Hrvaška, Makedonija
Promet: V letu 1998 je pričakovani promet 240 milijonov tolarjev 

ADUTI
-         Vsi zaposleni imajo univerzitetno izobrazbo
-         CGS sodi po oceni direktorja med štiri najmočnejša podjetja v svoji dejavnosti v Evropi
-         Večino prihodka namenijo za razvoj
-         Program Plateia se prodaja v 14 državah po Evropi
-         Potencialna 100- in več odstotna letna rast v naslednjih letih
-         S programom Plateia projektirajo tudi slovenske avtoceste

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *