Ministrstvo veliko obljublja

Avtor: Primož Kaučič | Objava: 14.03.2006

V ministrstvo za okolje in prostor napovedujejo spremembe prostorske in gradbene zakonodaje ter uvedbo aktivne zemljiške politike.Z ugotovitvijo Bojka Jermana, da v Sloveniji ne primanjkuje zemljišč za gradnjo, se strinjajo tudi na ministrstvu za okolje in prostor. V njihovem direktoratu za prostor namreč pravijo, da je zemljišč dovolj, a so marsikje neracionalno izkoriščena oziroma so nedostopna potencialnim investitorjem. In kako nameravajo na ministrstvu rešiti ta problem? 

Na ministrstvu so nam odgovorili, da smo v Sloveniji konec leta 2002 dobili novo sistemsko zakonodajo na področju urejanja prostora, ki pa po podrobnejši analizi ni ustrezno prispevala k razrešitvi bistvenih problemov. Zato je vlada lani med svoje glavne prioritete vključila tudi temeljite sistemske spremembe na tem področju.  

Kakšne novosti bo prinesla nova prostorska zakonodaja 

Ministrstvo tako zdaj že pripravlja celovito spremembo prostorske zakonodaje. V njo bodo vključili poleg sistemskih sprememb na področju prostorskega načrtovanja tudi spremembe na področju zemljiške politike. Napovedujejo uvedbo aktivne zemljiške politike, s katero bo mogoče zagotoviti potrebna, ustrezno urejena zemljišča za posamezne namene.  

Spremembe bodo potekale v več fazah. V prvi fazi reforme bo prednostna naloga ministrstva sprememba predpisov na področju prostorskega načrtovanja. »Analiza veljavnih predpisov in stanja v praksi je pokazala, da so posamezne predpisane rešitve sporne, nedorečene, nejasne ter vsebinsko in organizacijsko vprašljive, nekatere pa celo neizvedljive,« pravijo na ministrstvu. V prvi fazi bodo tako med drugim spremenili postopek priprave in sprejemanja prostorskih aktov in vzpostavili prostorski informacijski sistem. Brezplačen dostop do informacijskega sistema bodo imele občine in vsi drugi nosilci urejanja prostora.  

V drugi fazi sprememb pa bodo prišli na vrsto predpisi, ki se nanašajo na področje zemljiške politike ter predpisi, ki se nanašajo na arhitekturno dejavnost.  

Na ministrstvu za okolje in prostor napovedujejo, da bodo z novo zakonodajo prostorsko načrtovanje razbremenili odvečnih vsebinskih in postopkovnih elementov. Vzporedno z navedenimi spremembami prostorske zakonodaje bodo pripravili tudi spremembo gradbene zakonodaje, saj je obe področji nujno uskladiti. »S tem bo vsem vpletenim dana možnost, da s strokovnimi znanji in usklajenim delovanjem v zglednem času pridejo do rešitev, ki bodo zagotavljale že omenjeni cilj: človeku in okolju prijazen urbani razvoj,« obljubljajo na ministrstvu.   

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *