Nabava umetnin v podjetju

Avtor: Lidija Robnik | Objava: 09.01.2013Kupil bi sliko priznanega slikarja, pa me zanima, ali ima podjetje pri tem nakupu kaj olajšav oziroma kako se tak nakup zabeleži v poslovnih knjigah. 

Pravne osebe ali podjetniki lahko namenijo del svojih denarnih sredstev tudi za nabavo umetnin, kot so umetniške slike, kipi ipd. Nabavna vrednost umetnine se mora evidentirati v poslovne knjige med kategorijo dolgoročna sredstva in pridobiti mora inventarno številko ter jo je potrebno evidentirati v registru osnovnih sredstev. Umetnine niso predmet vsakoletnega inventurnega popisa, amortiziranja in vrednotenja. V internem pravilniku o računovodenju ali sklepih podjetnika mora biti določeno obdobje, na koliko let jih je potrebno popisati (priporočljivo tri do pet let).  

Umetnine, ki so evidentirane v poslovnih knjigah med kategorijo dolgoročna sredstva in v registru osnovnih sredstev, morajo biti pri pravni osebi ali podjetniku tudi vidne (obešene, razstavljene). Evidentirane so na kontu 045 – druga opredmetena osnovna sredstva.  

Davčni vidik nabave umetnin 

Pri nabavi umetnin ne moremo upoštevati davčnih olajšav, ki so povezane z nabavami nekaterih drugih dolgoročnih sredstev. Prav tako si ne moremo uveljaviti (odbiti) vstopnega davka na dodano vrednost, saj nabava ne predstavlja naše osnovne dejavnosti in davka na dodano vrednost naprej ne bomo zaračunali (razen če je naša osnovna dejavnost nakup in prodaja umetnin, potem si lahko davek na dodano vrednost upoštevamo kot odbitno postavko). 

Če umetnine nabavimo z namenom, da jih bomo kot darilo dali poslovnim partnerjem, so stališča naslednja:

a)   
Damo jih pravnim osebam
Nabavo umetnin knjižimo na konto »Ostali stroški (489)« in za pravno osebo ali podjetnika ni davčno priznan strošek v obračunu davka od dohodka pravnih oseb oziroma obračunu davka iz dejavnosti podjetnika. Prav tako si ne smemo odbiti vstopnega davka na dodano vrednost. Prejemnik umetnine si jo lahko evidentira med svoja dolgoročna sredstva (konto 045) ali zalogo blaga (konto 660) in med druge finančne in ostale prihodke (skupina 78), ki so izvzeti iz davčnega obračuna.

b)    Damo jih fizičnim osebam
Nabavo umetnin knjižimo na konto »Ostali stroški (489)« in za pravno osebo ali podjetnika ni davčno priznan strošek v obračunu davka od dohodka pravnih oseb oziroma obračunu davka iz dejavnosti podjetnika. Prav tako si ne smemo odbiti vstopnega davka na dodano vrednost. Davčne obremenitve so naslednje:
-    če je vrednost umetnine nižja od 42 evrov, ne potrebujemo davčne številke prejemnika darila kot fizične osebe ter nam ni treba obračunati in plačati dohodnine,
-    če je vrednost umetnine višja od 42 evrov, moramo pridobiti davčno številko prejemnika darila kot fizične osebe ter obračunati in plačati dohodnino. 

Primer izračuna:
Umetnina je vredna 120 evrov. Celotno vrednost je potrebno obrutiti s faktorjem 1,33333 in od te vrednosti obračunati 25 odstotkov akontacije dohodnine.
 
vrednost umetnine 120 €
faktor obrutenja 1,33333
bruto vrednost umetnine 160 €
akontacija dohodnine 25 % 40 €
 
Za pravno osebo ali zasebnika, ki podari umetnino in plača dohodnino, to ni davčno priznan strošek. Računovodsko je evidentiran (debet konta 480 in kredit konta 260).

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *