Nagrada vrednosti do 42 evrov je neobdavčena

Avtor: Lidija Robnik | Objava: 07.10.2011V podjetju bomo za kupce organizirali nagradno igro. Ali so omejitve glede višine nagrad in kako je urejeno plačilo akontacije dohodnine?
 
V praksi se mnogokrat pojavlja dilema glede razlikovanja med nagradno igro in igro na srečo. To sta dve vrsti dobitkov, ki sta različno obdavčeni.
 
Nagradna igra je skladno z določili Obligacijskega zakonika – OZ (Uradni list RS, št. 83/2001 do 40/2007) enostranska izjava volje oziroma z javnim razpisom dana obljuba nagrade tistemu, ki opravi določeno dejanje, doseže kakšen uspeh ali se znajde v določenem položaju, ali obljuba, dana pod kakšnim drugim pogojem.
 
Definicija igre na srečo je podana v Zakonu o igrah na srečo – ZIS (Uradni list RS, št. 27/1995, do 101/2003). Po tem zakonu so igre na srečo igre, pri katerih imajo udeleženci za plačilo določenega zneska enake možnosti zadeti dobitke, izid igre je izključno ali pretežno odvisen od naključja ali kakšnega negotovega dogodka. Skladno z 2. odstavkom 3. člena ZIS se lahko igre na srečo prirejajo le na podlagi dovoljenja oziroma koncesije pristojnega organa.
 
Dobitki v nagradnih igrah se, skladno s 3. točko 3. odstavka 105. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/2006), štejejo za druge dohodke in zato zapadejo pod dohodnino.
 
Davčna osnova za druge dohodke je, skladno s 108. členom ZDoh-2, doseženi dohodek in se v davčno osnovo ne všteva dobitek v nagradnih igrah, pri katerih je potrebno določeno znanje, spretnost ali naključje, in vrednost dobitka ne presega 42 evrov.
 
Nad to vrednostjo morate dobitek nagradne igre obrutiti s faktorjem 1,3333 in od te davčne osnove obračunati 25 % akontacijo dohodnine. Izračun akontacije dohodnine z davčnim odtegljajem ste zavezani opraviti vi kot plačnik davka. Davčni odtegljaj morate izračunati in odtegniti hkrati z izplačilom nagrade na obrazcu REK-2. Dobitki iz nagradnih iger na podlagi 109. člena ZDoh-2 se vštevajo v letno davčno osnovo rezidenta.
 
Od nagrajenca morate pridobiti njegovo davčno številko ter ime in priimek.
 
Strošek nagradnih iger knjižite v celoti med stroške reklame in so za vas v celoti davčno priznani stroški.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *