Napoved javnih razpisov za leto 2007

Avtor: Primož Kaučič, Nives Pahor | Objava: 13.02.2007

Državni skladi, agencije in druge ustanove tudi za letos načrtujejo številne razpise za podjetja in samostojne podjetnike, na katere vas opozarjamo že zdaj, še preden bodo uradno objavljeni.Čeprav se podjetniki pritožujejo, da država premalo spremlja njihove potrebe po finančnih sredstvih, je treba povedati, da država vsako leto nameni kar nekaj denarja za subvencioniranje malih in srednje velikih podjetij ter samostojnih podjetnikov. Naredili smo okvirni pregled razpisov, ki jih za letos načrtujejo državni skladi, agencije in druge ustanove. Prav tako moramo opozoriti, da večina ustanov še nima potrjenih programov za leto 2007, zato lahko pride do odstopanj. Konkretne objave razpisov lahko spremljate na njihovih spletnih straneh.  

1. Ministrstvo za gospodarstvo 

2006
Ministrstvo za gospodarstvo je lani prek razpisov razdelilo 63,5 milijarde sredstev. Razpise vodi prek svojih ustanov: Slovenskega podjetniškega sklada ter Javne agencije za podjetništvo in tuje investicije, zato so stvari včasih nepregledne, razpis pa včasih objavi ena, drugič spet druga ustanova.  

2007
Ministrstvo bo za spodbujanje podjetništva letos namenilo za desetino več sredstev kot lani. 

a) Slovenski podjetniški sklad
 

2006
Povpraševanje po sredstvih Slovenskega podjetniškega sklada zelo narašča. Lani so podprli 265 projektov, prejeli pa so 753 vlog. Če letos načrtujete naložbe, potem se vam splača redno spremljati delo Slovenskega podjetniškega sklada oziroma objavljanje razpisov.  

2007
Podjetniški sklad naj bi letos razpisal za 72,5 milijona evrov subvencij, garancij in nepovratnih sredstev, vendar bodo nekateri razpisi dvoletni, torej se bo denar prenesel tudi v prihodnje leto. Objavili naj bi 12 razpisov, nekaj je stalnih (dolgoročna naložbena posojila z jamstvi, mikroposojila, posojila za nova podjetja in tako naprej), pet pa bo novih
- subvencije za nakup tehnološke opreme,
- subvencije za turistične projekte,
- garancije za lizing,
- pogarancije za garancijske sheme,
- subvencije za razvojno-raziskovalno dejavnost (razpis še ni potrjen).  

Žal program razpisov še ni povsem potrjen, saj naj bi del sredstev prispevala Evropska unija. Končni obseg sredstev bo tako odvisen od uspešnosti pogajanj med Slovenijo in Evropsko komisijo. Nekatere razpise lahko pričakujete že kmalu, druge pa verjetno šele v drugi polovici leta. 

b) Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije 

2006
Tudi JAPTI je lani objavil samo en razpis za sofinanciranje podjetij ter samostojnih podjetnikov, in sicer za tako imenovano vavčersko svetovanje. Za to so leta 2006 razdelili 1,57 milijona evrov.  

2007
Če bo vlada sprejela pripravljeni program dela, bo JAPTI letos objavil razpise za:  
- spodbujanje razvojno-raziskovalne dejavnosti v podjetjih,
- spodbujanje mobilnosti visokokvalificiranih kadrov v podjetjih,
-subvencionirana svetovanja prek vavčerjev za morebitne podjetnike in delujoča podjetja.  

Za vse razpise je predvideno devet milijonov evrov 

2. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 

2006
Ministrstvo je lani podprlo 24 tehnoloških centrov, 24 strateških razvojno-raziskovalnih projektov podjetij, 19 tehnoloških platform in več raziskovalcev, ki so se zaposlili v podjetjih. Za program Eureka (sodelovanje slovenskih podjetij v mednarodnih projektih) so namenili 273 milijonov tolarjev, za razvojno-raziskovalne projekte v podjetjih 801 milijonov tolarjev, za trenutne in nove mlade raziskovalce iz gospodarstva ter tehnološke centre pa 1,24 milijarde tolarjev.  

2007
Ministrstvo bo letos nadaljevalo z razpisom programa Eureka, medtem ko bo druge razpise predvidoma preneslo na Javno agencijo za tehnološki razvoj Republike Slovenije. 

a) Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije 

2006
Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije je lani objavila samo en razpis, in sicer v sodelovanju z obrambnim ministrstvom. Predmet razpisa sta bila izbira in subvencioniranje tehnološkorazvojnih projektov v okviru razpisanih 29 tem. Na razpis se je v roku prijavilo 40 prijaviteljev. Pogodbe o subvencioniranju so sklenili z 21 izvajalci projektov, ki so za izvajanje projektov že prejeli skupno 1,7 milijona evrov.  

2007
Letos bo Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije izvedla več javnih razpisov v skupni vrednosti okrog 11 milijonov evrov. Predvidoma do aprila bodo skupaj z obrambnim ministrstvom objavili razpis za subvencioniranje tehnološkorazvojnih projektov v obrambnem sektorju, do maja pa bodo skupaj z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije objavili več razpisov, ki bodo namenjeni:  
- oblikovanju podrobnejših prednostnih vprašanj tehnoloških platform;
- spodbujanju strateških razvojno-raziskovalnih projektov tehnoloških platform;
- usposabljanju mladih raziskovalcev iz gospodarstva;
- spodbujanju razvojno-raziskovalnih projektov v tehnoloških centrih;
- sofinanciranju delovanja organizacij, ki podpirajo inovacijsko dejavnost.  

Program dela in finančni načrt Javne agencije za tehnološki razvoj Republike Slovenije za leto 2007 upravni odbor agencije in vlada še nista potrdila, kar pomeni, da predvideni javni razpisi niso povsem zagotovljeni in da lahko še pride do poznejših sprememb.   

3. Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja  

2006
Regionalni sklad je v letu 2006 za podjetniške projekte odobril več kot 15 milijonov evrov. Povpraševanje podjetnikov je bilo tako veliko, da so morali veliko prosilcev, ki so sicer izpolnjevali formalne pogoje, zavrniti.

2007
Tudi letos naj bi za pravne osebe in samostojne podjetnike razpisali za več kot deset milijonov evrov ugodnih posojil. Na območju avtohtonih narodnih skupnosti bo na voljo tudi kombinacija posojil in nepovratnih sredstev. Posojila bodo namenjena za sofinanciranje začetnih naložb v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva. Sklad bo javne razpise objavil po potrditvi poslovnega in finančnega načrta za leto 2007 pri Vladi Republike Slovenije, in sicer najverjetneje aprila ali maja.   

4. Ekološki sklad Republike Slovenije 

2006
Ekološki sklad je lani objavil dva razpisa za naložbe v okoljevarstvene projekte, enega za prebivalce in drugega za pravne osebe ter samostojne podjetnike. Povpraševanje je bilo tako veliko, da so morali razpisa predčasno zapreti. Podprli so 32 projektov gospodarskih subjektov v skupni vrednosti skoraj pet milijard tolarjev.

2007
Sklad bo letos imel na voljo pol manj sredstev kot lani. Program razpisov še pripravljajo, okvirno je znano samo to, da naj bi spomladi objavili razpis za kreditiranje okoljskih naložb za pravne osebe in samostojne podjetnike.  

Kontaktne podatke za navedene sklade in ustanove dobite v rubriki Podjetnikov kompas. 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *