Navzočnost podjetja v spletu I.

Avtor: David Pahor | Objava: 10.05.1998

Tudi manjše podjetje ali obrt se lahko predstavi in posluje prek interneta.Kakšne tehnične možnosti ima manjše podjetje ali obrt, da se v internetu predstavlja, da v njem elektronsko trži in prodaja svoje izdelke in storitve ter da prek njega tudi posluje in trguje? Najprej razčistimo vprašanja o tem, kdo lahko tehnično oblikuje predstavitev vašega podjetja v internetu.

Kako izbrati oblikovalca spletišča?

1. Če imate v podjetju lastnega strokovnjaka za računalništvo, potem lahko ta sam pripravi vsaj enostavno domačo stran v spletu. Pri tem morate upoštevati, da običajni strokovnjak za vzdrževanje strojne in programske opreme ni vedno tudi najboljši mož za postavitev strani, saj ta zahteva poleg računalniškega znanja tudi obilo oblikovalskih spretnosti, pisateljske žilice in poznavanja programskih orodij za urejevanje spletne vsebine.

2. Najamete lahko zunanjega izvajalca internetnih storitev, ki v sodelovanju s strokovnjakom v vašem podjetju oblikuje spletno predstavitev.

3. V podjetju se v celoti zanesete na zunanjo »oblikovalsko hišo« za spletno vsebino oziroma kraj v spletu.

Ne glede na to, za kakšno rešitev se odločite, je pomembno, da vzpostavljate svojo internetno navzočnost postopoma, od najbolj enostavne (statične) domače strani prek večpredstavne strani do spletnega kraja, ki podpira varno elektronsko trgovanje in morda celo temelji na zmogljivem strežniku za zbirke podatkov.

Pojdimo torej po vrsti. Spletni kraj oziroma spletišče (web site) je navidezni prostor v svetovnem omrežju, ki ga vzdržuje na milijone računalnikov. Spletišče je sestavljeno iz povezanih spletnih strani (web pages). Prvo, pozdravno stran imenujemo tudi domača stran (home page). Spletne strani vidimo na zaslonu svojega spletnega brskalnika kot listine z besedilom, slikami, ikonami, povezavami (podčrtanimi deli besedila ali celo slikami) in priloženimi datotekami z zvokom in videom. Spletne strani so sestavljene iz množice besedilnih (HTML - HyperText Markup Language), slikovnih in včasih tudi večpredstavnih (multimedijskih) datotek. Te morajo biti shranjene v enem od računalnikov (strežnikov), ki so stalno povezani z internetom in so njegov sestavni del.

Večina računalnikov, s katerimi uporabniki deskajo po internetu, pa so samo odjemni računalniki, ki so posredno priključeni na enega od strežnikov v internetu po začasni modemsko-telefonski zvezi ali prek trajnega krajevnega omrežja. Da bi imeli svoj prostor pod kibernetskim soncem, morate torej:

a) najeti prostor na diskih internetnega strežnika pri enem od komercialnih podjetij - dobaviteljev navzočnosti (internet presence providers), kar je za novinca v internetu najhitrejša in najcenejša pot (cene se začnejo pri kakih 9000 SIT na mesec za 10 megabajtov diskovnega prostora brez e-poštnih nabiralnikov) ali

b) postaviti lastni internetni strežnik, stalno telekomunikacijsko povezavo z internetom (po zakupljenem vodu pri Telekomu) ter namestiti in vzdrževati potrebno programsko opremo za strežnik (kar priporočam samo podjetjem z dovolj denarja, vsaj enim usposobljenim strokovnjakom za internet in natančnim načrtom za spletni razvoj in strategijo - več o tem v drugem članku); enkratna cena za nakup strojne in programske opreme znaša najmanj 600.000 SIT, upoštevati pa je treba še mesečne stroške za zakupljeni vod in internetni dostop, ki znašajo za povezavo s 64 kb/s okoli 90.000 SIT - temu pa morate prišteti še mesečne stroške za vzdrževanje sistema.

Temeljni dostop do interneta, ki ga že morda imate in vam omogoča, da si ogledujete spletišča drugih podjetij in uporabljate elektronsko pošto, je nekaj drugega od navzočnosti v internetu. To načeloma pomeni, da lahko enemu internetnemu podjetju plačujete za dostop do svetovnega omrežja (internet access), pri drugem podjetju imate zakupljeno navzočnost v internetu (internet presence), tretje podjetje pa vam oblikuje (in posodablja) vsebino vašega spletnega kraja (web design). V nasprotju z oglasi nekaterih internetnih ponudnikov pri nas, najboljši dobavitelji dostopa niso vedno tudi najboljši oblikovalci domačih strani - in seveda nasprotno.

Dobro, denimo, da ste zakupili prostor na disku strežnika in da ste izbrali človeka ali oblikovalsko skupino, ki vam bo ustvarila spletni kraj. Kaj morate kot naročnik vedeti ob začetku oblikovanja vašega spletišča?

1. Oblikovalcu morate jasno razložiti, s čim se vaše podjetje ukvarja, kaj so vaši poslovni cilji, kaj je nujno, da imate v spletu predstavljeno in kakšne učinke pričakujete od internetne predstavitve.

2. Temeljna prednost interneta pred starejšimi načini poslovnega sporazumevanja in trženja je, da je popolnoma digitalen. To pomeni, da morate dati oblikovalcu čim več besedilnih in slikovnih podatkov v računalniški obliki. Če imate podatke samo na papirju ali na klasičnih fotografijah, jih bo moral oblikovalec digitalno zajeti (skenirati) ali celo fotografirati, kar vas bo dodatno stalo.

3. Oblikovalec vam mora dati možnost, da spremljate razvoj spletišča in da mu lahko sproti sporočate pripombe o njegovi obliki in vsebini.

4. Pri podpisu pogodbe z oblikovalcem morate biti zelo pozorni. V Sloveniji je pisana množica oblikovalcev spleta, med katerimi so tudi taki, ki obljubljajo spletišče za nekaj tisoč tolarjev (dobro, drugi pa ga obljubljajo za nekaj sto tisoč tolarjev). Zavedajte se, da je povprečno spletišče majhnega podjetja (tudi v ZDA) sestavljeno vsaj iz 5 ali 10 spletnih strani, na katerih je skupno vsaj 5 do 10 slik. Za ponazoritev: dejanska vrednost oblikovalske ure za splet (včasih izpuščena celo iz drobnega tiska ponudbe) se pri nas giblje nekje med 4000 SIT in 9000 SIT, medtem ko lahko stane digitalizacija ene slike tudi več kakor 2500 SIT! Pri sklenitvi pogodbe o oblikovanju vaše omrežne navzočnosti je najboljše, da se dogovorite o končni ceni za opravljeno delo s točno določenim obsegom in ne o ceni za predvideno število ur.

TEHNIČNE ZMOŽNOSTI SPLETIŠČ

Statično spletišče

Najbolj enostavno spletišče je, kot sem že omenil, domača stran z nekaj povezanimi spletnimi stranmi, na katerih je predstavitev podjetja z vsemi temeljnimi podatki (sedež podjetja, poslovna usmeritev, obseg dela, usklajenost s standardom ISO 9001...) in imeni stičnih oseb (e-poštni naslovi) za pridobitev širših informacij. V tako spletišče sodijo še predstavitev dejavnosti podjetja, seznam vseh storitev in izdelkov, ceniki, pogoji poslovanja in druga zanimiva besedila. Tako spletišče se imenuje statično, ker se podoba spletnih strani med računalniškim obiskom stranke v glavnem ne spreminja, lahko pa vsebuje tabele, okvirje (frames) in morda celo »navidezno animacijo« s hitrim zaporednim prikazovanjem sličic. Na statičnih spletnih straneh so torej običajno samo besedilo, slike, povezave z drugimi spletišči in povezave z e-poštnimi nabiralniki.

Tehnična opomba: kljub temu, da so statična spletišča v primerjavi z dinamičnimi oziroma večpredstavnimi spletišči včasih videti zastarela, imajo pred njimi bistveno prednost - brez težav si jih lahko ogledujejo tudi spletni obiskovalci, ki nimajo dobrih telefonskih povezav, zmogljivih pentiumskih pecejev ali najsodobnejših brskalnikov, kot sta Netscape Navigator 4.x ali Microsoftov IE 4.x. (Sam sem, denimo, za eno od svojih strank namenoma oblikoval spletišče, ki ne uporablja zaslonskih okvirjev, javanskih programčkov, zvočnih in video posnetkov ali potisne tehnologije. Stranka ima namreč številne morebitne kupce v telekomunikacijsko nerazvitih področjih Rusije, Srednje Azije in Južne Amerike.)

Podjetje, ki se želi predstavljati tudi manj razvitim delom sveta, naj ima torej za isto ceno razvoja tehnološko manj bogato (in zahtevno) spletno predstavitev, zato pa v njej več običajnega besedila in mirujočih slik, ki si jih lahko ogledujejo tudi kibernetsko prikrajšani.

Prijava lastne domene

Vsak dober dobavitelj navzočnosti v internetu lahko v vašem imenu prijavi oziroma registrira spletni naslov, ki je edinstven na svetu in pripada samo vašemu podjetju (razen v primeru, da je že drugo podjetje prijavilo ime s podobno pripono, kar se lahko zgodi pri priponah .com). Spletni naslov ima običajno obliko http://www.podjetje.domena, kjer je (najvišja) domena .si, .com, .net ali .org. Pri registraciji domen vrste .si ima glavno besedo pri nas akademsko omrežje Arnes. To prijavlja imena samo tistih podjetij, ki so tudi uradno registrirana na sodišču, tako da ne more priti do podvajanj komercialnih imen.

Zakaj je pomembno, da imate lastno domeno? Vaše morebitne stranke in kupci si bodo laže zapomnili naslov in vas hitreje našli v spletu, poleg tega pa daje podjetje z lastno domeno poslovno trdnejši videz kakor podjetje, ki ima naslov, denimo http://www.butale.net/gosti/zacasno/mizarstvo/~novak/.

Vpis v spletne iskalnike

Ko si prvič izoblikujete spletišče (ali pa vam to storijo drugi), ga morate svetu predstaviti. Ker velika večina obiskovalcev (razen morebitnih znancev) ne more vnaprej vedeti, da imate spletišče, je najboljše, da oblikovalec strani tudi prijavi njen naslov z ustreznim opisom vsebine in nizom ključnih izrazov v pet ali šest najpomembnejših iskalnih krajev, kot so Yahoo, Lycos, Excite, Alta Vista, Web Crawler, Northern Light in seveda slovenska Mat'' kurja (http://www.ijs.slo/slo). Le tako vas bodo lahko našli internetni deskarji, ko bodo v iskalnih krajih poizvedovali po ključnih izrazih, ki jim po opisu ustreza vaša poslovna stran.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *