Ne samo komu in kako, temveč tudi koliko in po kakšni ceni

Avtor: Anja Žagar | Objava: 07.05.2014

Tako kot najboljši filmi se tudi najbolj uspešne podjetniške zgodbe začnejo s kakovostnim scenarijem oziroma poslovnim načrtom. Slednji ni nič drugega kot opis prihodnosti vašega podjetja, ki pove, kaj nameravate početi in kako nameravate to početi.


Poslovni načrt je neke vrste strateški načrt, ki izhaja iz vaše trenutne situacije, s trenutno razpoložljivimi sredstvi in zmožnostmi, ter prikazuje prihodnost in pot do želenega cilja. Vendar pa ključne sestavine dobrega poslovnega načrta niso le zanimiva poslovna ideja, opis vašega izdelka ali storitve, opredeljena ciljna publika, izpostavljena konkurenčna prednost in marketinška strategija. Izjemno pomemben del poslovnega načrta predstavlja tudi finančni načrt oziroma bolj konkretno letni plan poslovanja podjetja in kalkulacija posla. Tu se novopečeni podjetnik kaj hitro znajde pred dilemo, kaj je pomembnejše za spremljanje uspešnosti njegovega posla. Je to letni plan ali kalkulacija? Odgovor je: oboje.


Če ima podjetje že letni načrt poslovanja, zakaj potrebuje še kalkulacijo?


V teoriji je kalkulacija opisana kot računski postopek, s katerim v podjetju ugotavljamo nabavne, lastne, prodajne in druge cene. Kalkulacija nam poleg tega pomaga razporediti stroške na stroškovne nosilce oziroma tiste izdelke in storitve, ki so njihov nastanek povzročili. Ko podjetje pripravi ustrezno kalkulacijo izdelka ali storitve, šele ugotovi pravi strošek na količinsko enoto izdelka ali storitve kar pa predstavlja pomemben podatek zanj in njegovo poslovanje. Poglejmo, kako naveza letni plan in kalkulacija delujeta v praksi. Letni plan je pisni dokument, ki podjetju pomaga postaviti načrtovano ceno storitve ali izdelka primerjalno s tržno situacijo in konkurenco na trgu. Kalkulacija pa je prav tako pisni dokument, ki preverja predpostavke iz letnega plana ter pojasnjuje odstopanja letnega plana od realizacije. Z drugimi besedami, letni plan nam pove, kaj bo podjetje delalo in kako bo to delalo, konec leta pa prikazuje, ali smo bili pri njegovi realizaciji uspešni ali ne. S pomočjo kalkulacije pa je možno ugotoviti, kje so nastale razlike od bolj ali manj uspešno uresničenega letnega plana ter na katerih stroškovnih področjih je morebitna neuspela realizacija plana rešljiva.Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *