Next exit - na lepše!

Avtor: Peter Vesenjak | Objava: 10.07.2002

Nov turistični izdelek - šestero tematskih poti po Sloveniji - je namenjen doživetjem nastanjenih gostov, domačim prebivalcem in prehodnim potnikom v poletni sezoni.Med novosti v trženju slovenske turistične ponudbe v letošnjem poletju in izkoriščanju naravnih, kulturnih in geografsko prometnih danosti Slovenije sodi projekt »Stranske poti so zapeljivejše od glavnih poti« oziroma krajše »Next exit – na lepše!«

Ideja projekta je opozoriti:
- tranzitne potnike (v glavni turistični sezoni jih je 8 milijonov!) na raznoliko ponudbo Slovenije,
- domače in tuje goste, ki že bivajo v večjih turističnih centrih, na dodatne možnosti doživetja;
- domače goste na nove turistične cilje.

Projekt ponuja šest tematskih poti po obstoječih cestah v Sloveniji, ki povezujejo posamezne krake slovenskega avtocestnega križa (oziroma hitrih cest) ali potekajo vzporedno z avtocestami, in poudarja naravne in kulturne privlačnosti ter nastanitveno, gostinsko in rekreacijsko ponudbo ob teh poteh.

Poti v projektu so oblikovane s kreativnimi nazivi in opisnimi slogani:
  • Smaragdna pot: Od Soče do mnogih zelenih dragocenosti (poteka od karavanškega predora, prek Vršiča po dolini Soče do Krasa)
  • Vetrova pot: Do skrivnosti Krasa in Jadrana (poteka od slovenske obale prek Krasa do Ljubljane)
  • Jantarjeva pot: Po sledeh mnogih prednikov (poteka od Ljubljane prek Štajerske in Koroške do Prekmurja)
  • Sončeva pot: Po toplih krajih vina in zdravilnih vod (poteka od Prekmurja ob vzhodni slovenski meji do Vinice)
  • Krošnjarska pot: Z vseh strani sveta do belih brez (poteka od Bele krajine prek Dolenjske in Kočevskega do Ljubljane)
  • Zlatorogova pot: S pogledom na Alpe in jezera (poteka od Ljubljane prek Gorenjske do Karavanškega predora)

Marketinška akcija

Projekt predstavlja sedem zloženk – šest jih opisuje posamezne poti, sedma pa celoto.

Seznanja nas s 302 turističnima znamenitostma ponudnikov z vse Slovenije, ki so tudi sodelovali pri financiranju projekta, od tega je predstavljenih:
- 48 naravnih znamenitosti (za oči),
- 49 kulturno-zgodovinskih znamenitosti (za dušo),
- 55 nastanitvenih gostinskih obratov (za počitek),
- 49 gostinskih ponudnikov kulinarike (za užitek),
- 33 rekreacijsko-športnih ponudnikov (za telo) in
- 68 turistično-informacijskih centrov (za radovednost).

Partnerji projekta so tudi Petrol, d.d., in Petrol gostinstvo Na Jasi, Mobitel, d.d., Telekom Slovenije, d.d., in AMZS, ki so prav tako sodelovali pri zagotavljanju sredstev za izvedbo projekta. Turistična Zveza Slovenije je partner Slovenske turistične organizacije (STO) z vsebinskim sodelovanjem in vključevanjem projekta v delo turističnih društev in zveze po vsej Sloveniji ter povezuje projekt s tematsko opredelitvijo leta ekoturizma v letu 2002.

Projekt bo spremljalo tržno komuniciranje v Sloveniji in tujini, ki bo v največji meri potekalo z distribucijo informacij in zloženk za posamezne poti na mednarodnih mejnih prehodih v udarnih terminih od 15.junija do konca avgusta 2002, na bencinskih servisih Petrola, v turistično-informacijskih centrih po Sloveniji in pri ponudnikih, ki sodelujejo v projektu. Informacije o ponudbi, združeni v projektu, in distribucija zloženk bo potekala tudi v tujini prek predstavništev in informacijskih uradov Slovenije v tujini. V Sloveniji bo med akcijo potekalo oglaševanje na 120 velikih plakatih s šestimi različnimi motivi ob glavnih cestah, oglaševanje v slovenskih revijah in časopisih ter na posebnih internetnih straneh Slovenske turistične organizacije ( WWW.slovenia-tourism.si/nextexit )

Izvajalci projekta:
Projekt je zasnovalo podjetje Hosting, d.o.o., kreativni izvajalec je Studio 3S, d.o.o., njegov nosilec in izvajalec pa je Slovenska turistična organizacija (STO) pod vodstvom direktorja Bojana Medena in Miše Novak, ki je odgovorna za tržno komuniciranje in odnose z javnostmi in vodja tega projekta v STO.

Želite sodelovati v projektu?

Slovenska turistična organizacija bo najverjetneje projekt z ustrezno nadgradnjo, nadaljevala tudi v naslednjih letih, zato se podjetniki, ki želijo svojo ponudbo tržiti v okviru tega projekta, v prihodnje lahko obrnejo za sodelovanje pri tem projektu neposredno na Slovensko turistično organizacijo (STO, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, tel 01 5891850, vodja projekta: Ga.Miša Novak).

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *