Nominacija za Podjetnika leta 2002 v kategoriji »Visokotehnološko podjetništvo«: skupina iz Balderja

Avtor: | Objava: 10.02.2002Tehnološko podjetništvo je danes ena od najbolj zaželenih oblik podjetništva v razvitem svetu. Je vir najhitreje rastočih podjetij, razvoja novih tehnologij in tehnološko najzahtevnejših izdelkov. Tu ustvarjajo podjetja najvišjo dodano vrednost. Tehnološko podjetništvo postaja hkrati pomemben delček v graditvi ugleda in prepoznavnosti posamezne države.
 
Ljubljansko podjetje Balder sodi v vrh slovenskih visokotehnoloških podjetij in z velikim uspehom trži vrhunsko slovensko znanje na najzahtevnejših tržiščih. Sodi med redke primere uspešnega prenosa znanstveno raziskovalnega dela naših znanstvenikov v podjetniško sfero.
 
Skupina raziskovalcev na Inštitutu Jožef Stefan je že pred dobrimi dvajsetimi leti pričela z raziskovanjem praktične uporabe tekočih kristalov in razvila prototip avtomatskega zaščitnega varilskega filtra. Po več neuspešnih poskusih prenosa tehnologije v tedanjo slovensko industrijo, so se raziskovalci Janez Pirš, Silva Pirš in Bojan Marin leta 1994 odločili povabiti k projektu podjetnika Miho Peska. Pridružili so se mu v podjetju Balder in se nastanili v Tehnološkem parku Ljubljana.
 
Balder je v pičlih nekaj letih postal eden od pomembnejših svetovnih proizvajalcev avtomatskih varilskih filtrov. Avtomatski varilski filter je osnovan na uporabi hitrega tekoče kristalnega svetlobnega preklopnika, ki prilagaja svetlobno prepustnost varilskega filtra. Preklopnik po zaznavi svetlobe varjenja v trenutku potemni do želene stopnje in se takoj po prenehanju varjenja povrne nazaj v svetlobi prepustno stanje. Varilcu s tem omogoča popolnoma varno zaščito pred škodljivo svetlobo in sevanji varjenja ter nemoten potek dela, saj lahko gleda skozi filter tudi takrat, kadar ne vari. Gre za visoko zahteven izdelek, katerega tehnologijo do potankosti obvlada le peščica podjetij.
 
Delo zahteva posebne delovne razmere v tako imenovanih čistih prostorih z brezprašnimi komorami ter nadzorovano klimo.
Zaradi naraščajočega pomena varnosti in zdravja pri delu povpraševanje po tovrstnih izdelkih v svetu strmo narašča.Balder bo letos izdelal 30.000 varilskih filtrov in jih skoraj v celoti prodal v tujino. Na evropskem trgu dosega 10-odstotni tržni delež, v posameznih državah, npr. Franciji in Veliki Britaniji, 20-odstotnega.
 
Podjetniki vlagajo v razvoj preko 10 odstotkov letnih prihodkov. Lastne patentirane rešitve so njihove izdelke povzdignile v svetovni kakovostni in cenovni vrh. So edino podjetje v dejavnosti, ki za vse svoje izdelke zagotavlja kakovost po standardu DIN Plus. Slednji zahteva dva do trikrat boljše optične in zaščitne lastnosti izdelkov, kot jih v svojih standardih predpisuje Evropska Unija.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *