Nova organizacija Registra Banke Slovenije

Avtor: | Objava: 01.10.2004Sklep Banke Slovenija o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov je pomemben tako za organe, ki se ukvarjajo z odpiranjem transakcijskih računov, kot tudi za osebe, ki so uporabniki transakcijskih računov. 

Register je namenjen:
- kontroli obstoja transakcijskih računov,
- izvajanju plačilnega prometa ter
- zagotavljanju javnosti podatkov iz registra. 

Namen vzpostavitve tega registra je predvsem preprečevanje odpiranja novih transakcijskih računov osebam, ki so imetniki transakcijskih računov, glede katerih obstoji evidenca o neizvršenih sklepih za izvršbo ali prisilno izterjavo, v skladu z zakonom, ki ju ureja ali v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.  

Register varuje na ta način, da je vzpostavljeno enolično imenovanje imetnika transakcijskega računa in omogočena povezava z drugimi bazami podatkov
.  
 
Register vsebuje natančno določene podatke v zvezi s transakcijskimi računi in njihovimi imetniki. Oznake vrste računa so v registru določene glede na status imetnika transakcijskega računa ali glede na lastnosti sredstev na transakcijskem računu, oznako in vrsto računa pa opredeli banka, glede na okoliščine, izhajajoče iz sklenjene pogodbe. 

Banke ki vodijo transakcijske račune in organ pristojen za javna plačila, morajo Banki Slovenije redno pošiljati ažurne podatke o novih imetnikih transakcijskih računov, imetnikih podračunov uporabnikov ter obstoječih transakcijskih računov. 
 
Dostop do podatkov:
- Vsem uporabnikom se dostop do podatkov zagotavlja preko spletne strani Banke Slovenija.
- Vse podatke registra Banka Slovenije dnevno posreduje bankam in hranilnicam, Davčni upravi ter drugim državnim organom, ki podatke potrebujejo zaradi izvajanja svojih nalog.
- Banka Slovenije lahko posreduje register tudi drugim institucijam, ki v večjem obsegu poizvedujejo po podatkih iz registra. 
 
Dostop do podatkov preko spletnih strani je brezplačen, sicer pa je potrebno plačati stroške izdaje potrdila, če se podatke posreduje kot potrdilo, in se takšno storitev zaračuna v skladu z veljavno tarifo Banke Slovenije. Navodila za način posredovanja podatkov, za njihovo ažuriranje, ter oznake vrste računov predpiše Guverner Banke Slovenije. 

VELJAVNOST:
Od 1.10.2004. 

PRAVNI VIR
:
Sklep Banke Slovenija o vzpostavitvi in vodenju registra transakcijskih računov
(UL RS 105/2004)
Zakon o plačilnem prometu (UL RS 30/2002, 75/2002, 45/2003,2/2004, 37/2004)
Zakon o Banki Slovenije (UL RS 58/2002, 85/2002)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *