Nove zahteve glede izdelave letnega poročila

Avtor: Mojca Kunšek | Objava: 08.12.2008

Z zadnjimi spremembami ZGD-1 se v gospodarski prostor vnašajo nova pravila revidiranja in poročanja gospodarskih družb in podjetnikov ter določajo nove podlage za urejeno spremljanje poslovanja.Spremembe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki so stopile v veljavo 23. julija 2008, lahko razčlenimo na spremembe v zvezi z:
1. računovodenjem,
2. razvrščanjem družb,
3. izdelavo letnega poročila gospodarske družbe in podjetnika,
4. in s posebnostmi, ki veljajo za družbe, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev. 
 
Tako kot do zdaj morajo družbe in podjetniki voditi poslovne knjige na osnovah dvostavnega knjigovodstva in jih enkrat letno zaključiti v skladu z določbami ZGD-1 in slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Poslovno leto se lahko razlikuje od koledarskega leta. Na podlagi zaključenih poslovnih knjig je treba za vsako poslovno leto v treh mesecih po koncu tega sestaviti letno poročilo. Novo pa je določilo, da je treba najmanj enkrat letno preveriti, ali se stanje posameznih aktivnih in pasivnih postavk v poslovnih knjigah ujema z dejanskim stanjem – torej s pošteno vrednostjo. 
 
Spremembe ZGD-1 določajo, da morajo odslej vse družbe pri vodenju poslovnih knjig upoštevati kontni okvir za glavno knjigo (prej je bil kontni okvir le priporočen), ki ga sprejme Slovenski inštitut in je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *