Novo: Energetski turizem

Avtor: Sirit Kotron in Mojca Breršak | Objava: 10.10.2003

Projekt Ceste obnovljivih virov energije predstavlja možnosti ekološke uporabe sončne energije, moči vetra, mlinov na vodi. Iščejo podjetniki, ki bodo pot podaljšali.Namen projekta Interreg IIIA mednarodne »Ceste obnovljivih virov energije« ki se razteza od pobočij vzhodne avstrijske Štajerske v Slovenijo, v Pomurje, je poljudno, inovativno in zabavno opozoriti na problematiko občutljivosti okolja, v katerem živimo, in pokazati načine kako lahko učinkovito izkoriščamo obnovljive vire energije. Označen je kot projekt Interreg IIIA.

To je prva tovrstna cesta v Evropi, ki želi opozoriti javnost na problematiko onesnaževanja in poseganja človeka v naravo ter dokazati, da je možno tudi drugače izkoriščati moč naravnih obnovljivih virov energije za sodobno življenje. Tako želi postati vzor za druge, podobne projekte, ki se ukvarjajo z varovanjem okolja.

Projekt poteka od leta 2001, cesta z vsemi točkami pa uradno deluje od junija 2002. Nosilci projekta Interreg IIIA so Avstrijci iz Lokale Energie Agentur Oststeiermark in Öko Clustra iz Weiza. V Sloveniji pa pri projektu sodelujejo Razvojna agencija Sinergija iz Moravskih Toplic, ki na povabilo avstrijskih kolegov in pobudo direktorja Stanislava Srake sodeluje kot partner in nosilec projekta na slovenski strani, Občina Beltinci ter Turistično društvo Bujraš Ižakovci. V projektu je sodelovala tudi Martina Šumenjak, predsednica Zveze društev za biomaso Slovenije. Letos pa se je s turistično agencijo Freizeit und Tourismus Agentour, ki vodi tudi promocijo projekta in ceste, povezala še podjetnica Sonja Kreslin (sonja.kreslin@guest.arnes.si) iz Lendave, ki je prevzela soorganiziranje ekskurzij po Cesti na slovenski strani.

Vsaka točka je zgodba zase

Cesta obnovljivih virov energije povezuje tako imenovane energetske točke, ki prikazujejo in pojasnjujejo učinkovito rabo obnovljivih virov energije (sončne energije, vetra, vode ...) v Sloveniji in Avstriji. Dvanajst nevsakdanjih zanimivosti (glej tabelo) je izbrala posebna komisija iz Avstrije. Vsaka je zgodba zase, ki preseneti obiskovalca s svojo preprostostjo, genialnostjo in drugačnostjo. Pestrost točk vabi tako k raziskovanju biomase, vodne moči, sončne energije, bioplina, moči vetra in geotermalne energije. V projekt so se doslej načeloma vključevale le točke, ki so že lahko zagotavljale dodatno turistično infrastrukturo in ponudbo.

Komisija si je v Pomurju ogledala več točk in kot najprimernejšo izbrala ponovno zgrajeni plavajoči mlin na Muri z brodom in »otokom ljubezni« v Ižakovcih. V igri sta bila tudi mlin na veter na Stari gori in rastlinjak v Tešanovcih pri Moravskih Toplicah, ki se ogreva na geotermalno energijo.

Točke so najbolj obiskane poleti, sicer pa jih tudi med letom bolj ali manj obiskujejo osnovne in srednje šole, študenti ter strokovnjaki in vsi, ki se zanimajo za prehod na rabo obnovljivih virov energije. Natančnega števila obiskovalcev ceste še ne poznamo, ker se pot vsaj na slovenski strani prepleta s pohodniškimi in kolesarskimi potmi ter prireditvami, ki potekajo ob energetski točki Ižakovci. Načrtujejo pa, da bi v naslednjih letih cesto obiskalo 70.000 učencev letno. Načrt je maja letos podala projektna skupina (pod vodstvom koordinatorke projekta mag. Sirit Kostron in predstavnika Oekoclustra Roberta Santnerja, skupaj s Freizeit und Tourismus Agentur).

Trženje ceste

Turizem je glavna iztočnica za promocijo in prinaša podjetjem oziroma nosilcem, vključenim v projekt, dodatne možnosti zaslužka, saj pomeni cesta pomembno obogatitev regije z dodatno turistično ponudbo in večjo dodano vrednostjo zaradi energetskega turizma.


Celotno trženje ceste prevzema ARGE Energie-Schau-Straße s sedežem v Feldbachu ob pomoči turistične agencije Freizeit und Tourismus Agentur. Dodatno promocijo in prodajo izvajajo prek svojih spletnih strani in s promocijskimi izdelki, kot so zloženke, majice, čokolade, obeski in podobno. Ti izdelki so na voljo na vseh točkah Ceste obnovljivih virov energije.

Kje so podjetniške priložnosti

Priložnosti za podjetnike je veliko, tako v neposredni kot tudi posredni ponudbi. Velik potencial poti je v turizmu in posameznih obiskih. V Razvojni agenciji Sinergija po besedah direktorja Stanislava Srake namreč skupaj s partnerji načrtujejo širitev oziroma »podaljšanje« Ceste obnovljivih virov energije v Pomurju in širše v Sloveniji, z vzpostavitvijo novih energetskih točk. Ti načrti so v veliki meri odvisni od uspešnega pridobivanja sredstev, predvsem iz virov EU. Prav gotovo pa bo v Pomurju, predvsem pa v Goričkem delu Prekmurja, treba razmišljati o širjenju zasebnih prenočitvenih zmogljivosti in dodatni vsebinski ponudbi, kar trenutno precej peša.

Energetska cesta namreč omogoča številne dodatne dejavnosti in dogodke, kot je na primer Festival ob dnevu sonca, 21. junija, ki je vsako leto na drugi točki Ceste. Festivalu sledijo simpoziji, okrogle mize, naravoslovni dnevi. Vzpostavljajo se nove kolesarske in pohodniške poti, ki vključujejo energetske točke. Vzporedno s tem pa se bogati tudi krajevna turistična ponudba. Na točkah je obiskovalcem že stalno na voljo vsaj ena oseba - turistični vodnik, ki obiskovalcem predstavi določeno energetsko točko in Cesto obnovljivih virov energije. Žal vse točke turističnega potenciala ne izkoriščajo dovolj učinkovito in se ob povečanem obisku še ne znajdejo, zato ne dosegajo takšne dodane vrednosti in kakovosti ponudbe, kot bi jo lahko.

Podjetniki oziroma ponudniki, ki se želijo pridružiti Cesti obnovljivih virov energije, se morajo videti predvsem v turizmu in morajo obiskovalcem primerno urediti svoje prostore in okolico. Ugodnosti, ki jih zaenkrat ponuja Cesta obnovljivih virov energije, pa so skupna promocija, čezmejno sodelovanje, pomoč in prenos znanja.

Financiranje projekta

Sredstev iz projekta Interreg IIIA slovenska stran ni dobila, saj projekt ne predvideva financiranja projektnih dejavnosti čez mejo. Razvojna agencija Sinergija, kot nosilec na slovenski strani, Turistično društvo Bujraš Ižakovci ter Občina Beltinci pa so prispevali toliko, da so omogočili vzpostavitev energetske točke v Ižakovcih. Vključevanje v promocijo na mednarodni ravni in s tem promocija Prekmurja, Občine Beltinci in vasi Ižakovci, sta bila zadosten razlog, da so se Ižakovci s svojim plavajočim mlinom na Muri dejavno vključili v projekt Ceste obnovljivih virov energije.

Točke na cesti obnovljivih virov energije

1. Doživetje planinskega vetra, Sommeralm
2. Toplarna na biomaso, Passail
3. Ekološki park Hartberg (razstava bionike, razstava energij, destilator ....)
4. Mesto Weiz (Geminihaus, Energijsko samozadostna hiša W.E.I.Z., POEM, Elsbett ...)
5. Solarno mesto Gleisdorf (ceste solarne energije, poslovna zgradba ARGE obnovljive energije, naselje Sundays, solarno drevo, Feistritzwerke)
6. Geotermalno ogrevanje, Fürstenfeld
7. Markt Hartmannsdorf - toplarna za ogrevanje na biomaso in deponijskim plinom, ki istočasno proizvaja električni tok in daje toploto za ogrevanje.
8. Gsellmannov stroj - Weltmaschine, Edelsbach
9. Toplarna na biomaso, grad Kapfenstein (geološka pot, vinograd)
10. Bioenergija Haas, Bierbaum (žaga na vodni pogon, mlin za žito, stiskalnica za bučno olje ...)
11. Daljinsko kroženje energije, Mureck (daljinsko ogrevanje – električni tok in ogrevanje, SEEG - Biodizel, plavajoči mlin, laterna na bio energijo)
12. Plavajoči mlin na Muri v Ižakovcih, Slovenija (izkoriščanje vodne energije za mletje žit, brod na Muri, mrtvice reke Mure, »otok ljubezni« kot družabno-prireditveni prostor v okolju neokrnjene narave).
Dodatne informacije o Cesti obnovljivih virov energije dobite v Razvojni agenciji Sinergija, po telefonu (0)2 538 13 50 ali e-pošti sinergija.info@moj.net.. Kontaktni osebi sta Mojca Breščak in Stanislav Sraka.
Več informacij o turistični agenciji Freizeit und Tourismus Agentur dobite na spletni strani www.energieschaustrasse.at ali po e-naslovu schneeberger@fta.at.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *