OBDAVČITEV IZPLAČANIH PLAČ in POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom, ki se ne vštevajo v davčno osnovo) - 12. aprila 2005

Avtor: | Objava: 01.04.2005Ob novem dohodninskem zakonu je s 1. januarjem 2005 pričela veljati tudi Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih odhodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (objavljena je bila 30.12.2004 v UL 142/04), ki v praksi povzroča precejšnje težave. 
 
Uredba določa višino stroškov za prehrano, prevoz na delo in z dela, prevoz in prenočevanje na službenem potovanju, terenski dodatek, odpravnine, jubilejne nagrade in druge stroške.   
 
 • Kdaj v praksi izplačamo dnevnico, kdaj terenski dodatek ali katero drugo povračilo? 
 • Do katere višine je delodajalec dolžan povrniti delavcu posamezne stroške?  
 • Kako izplačila plač ter drugih osebnih prejemkov in povračil, izplačila po avtorskih in podjemnih pogodbah, izplačila na podlagi potnih nalogov in izplačila preko študentskih servisov preverjata davčni inšpektor in inšpektor za delo?    
 
Odgovore na ta in mnoga druga vprašanja boste dobili na
 
strokovnem seminarju
 
OBDAVČITEV IZPLAČANIH PLAČ in  
POVRAČILA STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM
(Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom, ki se ne vštevajo v davčno osnovo)   
 
 
V S E B I N A    S E M I N A R J A
 • davčni vidiki obračunavanja plač po novem,
 • povračila stroškov po novem zakonu, davčno priznana višina stroškov,
 • izplačila po pogodbah o zaposlitvi s poslovodnimi osebami,
 • izplačila odpravnin delavcem zaradi različnih načinov prenehanja delovnega razmerja po novem,
 • kdaj in kako voditi evidenco za izplačilo nadomestil v primerih odsotnosti z dela,
 • nastanitev delavca kot oblika plačila in davčni vidik,
 • uporaba službenih vozil in obračunavanje bonitete po novem,
 • uporaba službenih mobitelov v privatne namene,
 • kdaj upoštevati kolektivno pogodbo in kdaj ostale predpise?
 • kako ravnajo davčni inšpektorji in inšpektorji za delo?
 • vi sprašujete, mi odgovarjamo!
 
 
 P R E D A V A T E L J I C I 

Romana Kruhar-Puc, univ. dipl. pravnica, davčna svetovalka, Uniconsult d.o.o. in
Mojca Burgar, univ. dipl. pravnica, inšpekcijske službe, Inšpektorat za delo
 
 
K D A J    I N    K J E ?

- v torek, 12. aprila 2005, s pričetkom ob 9. uri in bo predvidoma trajal do 14. ure
- registracija udeležencev ob jutranji kavi od 8.30 do 9.00.
- kongresni center Mons, Pot za Brdom 55,  Ljubljana, tik ob ljubljanski obvoznici (izvoz Brdo) 


K O T I Z A C I J A    I N    U G O D N O S T I
 

KOTIZACIJA 

Vaša investicija v strokovno izobraževanje znaša 39.500 + DDV in vključuje: 

 • predavanja strokovnjakinj
 • strokovno gradivo
 • pogostitev
 • izvod revije Podjetnik
 

PRI PODJETNIKU SE POPUSTI SEŠTEVAJO! 

 • 10 % za naročnike revije Podjetnik
 • 10 % za prijave, prejete do 2.4.2005 
 • 10 % za vsakega naslednjega udeleženca iz iste organizacije
 
 
 
P R I J A V A    I N    I N F O R M A C I J E
 
Prijave sprejemamo pisno:
- po faksu na št. 01/423 82 60
- po pošti na naslov Podjetnik d.o.o.,  p.p. 147, 1001 Ljubljana ali
- po e-pošti na naslov narocnine@podjetnik.si
 
 
NOVO! Pred seminarjem nam lahko pošljete svoje vprašanje na e-poštni naslov katja.kenk@podjetnik.si, na katerega boste dobili odgovor na seminarju! 
 
Kontaktna oseba za vsa dodatna pojasnila oz. informacije:
Katja Kenk, 01/200 20 70, katja.kenk@podjetnik.si.
 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *