Obdavčitev nakupa podjetja

Avtor: Lidija Robnik | Objava: 12.11.2012Kako se obravnava knjiženje oziroma obdavčitev nakupa podjetja preko spletne trgovine (znotraj in zunaj EU)?
 
Nakup podjetja se knjiži na naslednje konte:
060 / 110.
 
Nakup ni podvržen obdavčitvi.      
 
Prodaja podjetja se knjiži na naslednje konte: 
a)  prodaja z dobičkom:
165 / 060
      / 285
      / 770
      / 265
 
b) prodaja z izgubo:
165
744 / 060
      / 285
     
Obdavčitev (konto 265) je odvisna od leta lastništva v podjetju:
1 - 5 let        20 %
5 - 10 let      15 %
10 – 15 let    10 %
15 - 20 let      5 %
nad 20 let       0 %
 
Izguba ali dobiček pri prodaji se prizna 50 % pri obračunu davka od dohodka pravnih oseb, če je lastništvo vsaj 8 %, čas trajanja najmanj 6 mesecev in da družba, v kateri je nekdo lastnik, zaposluje eno osebo za nedoločen čas.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *