Obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2005 in odloženi davki, 17.1.2006, Belinka Ljubljana, cena: 39.900 SIT + DDV

Avtor: | Objava: 14.12.2005Delavnica, na kateri boste spoznali posamezne postavke iz obrazca za obračun davka od dohodkov pravnih oseb v skladu z ZDDPO-1. Spoznali boste, v katerih primerih je potrebno obračunati odložene davke kot relativno novo računovodsko kategorijo v Sloveniji.

V S E B I N A
- stalne razlike med poslovnim izidom in davčno osnovo, ki vodijo do obračuna odloženih davkov,
- začasno davčno nepriznani odhodki in druge začasne razlike,
- možni načini uveljavljanja investicijskih olajšav,
- pregled vsebine obrazca za obračun davka,
- metodologija izračuna odloženih davkov na enostavnih primerih (terjatve, dolgoročne rezervacije, kapitalske naložbe),
- kakšne dodatne računovodske evidence bodo potrebne?

P R E D A V A T E L J I C I
Silva Koritnik Rakela, univ. dipl. ekon., ima dolgoletno prakso s področja ocenjevanja podjetij, računovodstva in revizije. Kot pooblaščena revizorka in direktorica je zaposlena v podjetju Leitner+Leitner Audit, d.o.o. Predava s področja slovenskih in mednarodnih računovodskih standardov.

mag. Barbara Guzina,  univ. dipl. ekon., ima dolgoletno prakso s področja računovodstva in davčnega svetovanja. Kot avtorica strokovnih člankov se pojavlja v domačih in tujih strokovnih publikacijah. Kot davčna svetovalka je zaposlena v družbi Deloitte & Touche, kjer se specializira za področje transfernih cen. Predava predvsem s področja davka od dohodkov pravnih oseb in transfernih cen.
 
K D A J    I N    K J E ?
Seminar bo dne 17.1.2006,
v dvorani Belinke, Ljubljana, 
potekal bo od 9.00 do 13.00 ure.

K O T I Z A C I J A  I N  U G O D N O S T I
Cena seminarja:
39.900 SIT + DDV
 
Popusti:
10 % popust za naročnike revije Podjetnik
5 % popust za prijave, prejete do 9.1.2006
5% popust za vsakega naslednjega udeleženca iz iste organizacije
- naročniki s poravnano naročnino lahko pri plačilu kotizacije izkoristite bon za 50% popust

P R I J A V E
Prijave sprejemamo pisno: 
- s spletno prijavnico
- po faksu na št. 01/423 82 60,
- po e-pošti karmen.komel@podjetnik.si ali
- po pošti na naslov Podjetnik d.o.o.,  p.p. 147, 1001 Ljubljana  
 
Kontaktna oseba za vsa dodatna pojasnila oz. informacije: Karmen Komel, 01/200 20 52, karmen.komel@podjetnik.si.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *