Obseg poslovnega načrta

Avtor: Igor Kadunc | Objava: 06.12.2010Večkrat dobimo vprašanja, povezana z izdelavo poslovnega načrta. Pogosto nas sprašujete, kako obsežen naj bo poslovni načrt, da bo dovolj prepričljiv za banke in da ne bo v njem preveč balasta.
 
Časi, ko se je »prodajalo« poslovne načrte glede na debelino, so, upam, minili. Moj najuspešnejši, s katerim smo dobili skupaj 12 milijonov evrov posojila in zaslužili 100 milijonov, ni imel več od 30 strani. Bistvo poslovnega načrta je, da ga avtor (ne tisti, ki ga preračuna in spiše) razume in da svoja pričakovanja sistematično opiše in številke izračuna na osnovi standardiziranega postopka. Če poenostavimo: poslovni načrt bi morali izdelati kot povzetek. Nekje do 5 strani analize nabavnega in prodajnega načrta, stran o zagotovitvi kadrov in zmogljivosti. Nato so obvezne tabele: izračun denarnega toka, podtabelo z načrtom za odplačevanje kreditov, morda tudi izračun potrebnih obratnih sredstev, interno stopnjo donosa, izračun uspeha in simulacijo bilance stanja. Podatki morajo biti specificirani tako, da je jasno razvidno, kako smo prišli do vrednosti postavk in seveda za dobo vsaj 5 let. Nato sledi ključni del, to je analiza občutljivosti: ključne postavke prihodkov in stroškov je treba vsako zase oslabiti za verjetne odstotke. Ne vem, koliko na to dajo banke, vendar je za razmišljanje podjetnika to ključna zadeva. Pripravljeni morate biti, da boste recimo dosegli prodajno ceno, nižjo za 10 odstotkov. Predvideti morate, da bodo kupci plačali namesto v pričakovanih 90 dneh v 180 dneh. Da boste surovine kupovali za 5 odstotkov dražje … Če se bo izračun denarnega toka izšel, ste na dobri poti. Verjetno ima poslovni načrt z vsemi izračuni od 12 do 15 strani. Ločeno lahko pripravite še analizo stanja svojega podjetja s podatki o poslovanju v zadnjih letih.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *