Obveščanje o razprodajah blaga z napakami in blaga, ki se mu izteka rok trajanja

Avtor: | Objava: 10.06.2003Trgovci se venomer ubadajo z visoko vrednostjo zalog in s tem, kako določeno blago, ki ni več ''aktualno'' oz. ga kupci izberejo nazadnje, čimprej prodati. V ta namen so organizirane razprodaje, akcijske cene blaga z napakami oz. pri živilih - blaga, ki se mu izteka rok trajanja. V želji po uspešni izvedbi, se trgovci prav pri teh akcijah odločijo za oglaševanje prek medijev (letaki, oglasi v tiskanih medijih, na radiu,). Pri tem pa nemalokrat prihaja do prikrivanja ključnih informacij, kar Zakon o varstvu potrošnikov imenuje zavajanje potrošnikov.

Oglaševanje v primeru razprodaj, prodaje blaga z napakami in blaga, ki se mu izteka rok trajanja je dovoljeno, vendar mora biti v vsakem od navedenih primerov naveden razlog znižanja vrednosti.

Potrošnik mora biti o razlogih znižanja pošteno obveščen, tako da v samem obvestilu jasno in nedboumno razbere razlog znižanja. V kolikor je izdelek ali storitev predstavljena tako, da zavaja ali bi lahko zavajala potrošnike (nejasnosti, čezmerna pretiravanja,), je to že zavajajoče oglaševanje. Gre namreč za izkoriščanje potrošnikove neizkušenosti in neznanja v dobičkonosne namene.

Torej - da pri oglaševanju ne bi zavajali potrošnikov, je potrebno jasno in nedvoumno navesti razlog znižanja blaga (razprodaja, blago z napako, iztek roka trajanja).

Primer pravilnega oglaševanja:
- reklamni letak živilske trgovine v bližini ponuja maslo po akcijski ceni; zraven je
na vidnem mestu označeno, da je rok trajanja še npr. 5 dni,
- trgovina z oblačili ponuja dodaten popust za balgo z napako, pri čemer je nedvoumno in jasno navedeno, da gre za blago z napako, kar predstavlja tudi razlog znižanja;

PRAVNI VIR
Zakon o varstvu potrošnikov (UL RS 19/98)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *