Obveznosti poslovodstva

Avtor: Lidija Robnik | Objava: 06.10.2008

Poslovodje, pozor – predstavljamo povzetek nekaterih določil, ki jih je treba poznati za kakovostno opravljanje poslovodskega dela v skladu z zakonom.Nova ureditev finančnega poslovanja, ki jo je letos uvedel Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 126/07; dalje ZFPPIPP) je za marsikoga zelo obsežna in nezanimiva. Vendar mora vsak poslovodja vedeti in poznati minimalno vsebino in obveznosti, kajti kršitev lahko privede do osebne odgovornosti poslovodstva, ki odgovarja za poslovanje podjetja in ga usmerja. Poleg poslovodstva so k spoštovanju pravil zavezani tudi člani nadzornih svetov. Zakon je namenjen za gospodarske družbe, samostojne podjetnike, zavode, javne zavode, zadruge in javne sklade.  

Obveznost poslovodstva 
 
Obveznost poslovodstva je, da pri vodenju podjetja zagotavlja:  
· stalno plačilno sposobnost – gre za kratkoročno in dolgoročno plačilno sposobnost, kjer se obveznosti poravnavajo v roku in presežek denarnih sredstev nameni v razvoj podjetja; in
· kapitalsko ustreznost – zadostni dolgoročni viri financiranja glede na obseg in vrste poslov ter obvladuje tveganja.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *