Od treh pilotnih grozdov do 470 podjetij

Avtor: | Objava: 12.07.2004

Ob nacionalnih grozdih (usmerjenih panožno) pa tudi 120 malih podjetij v lokalnih grozdih. »Zgodbo« slovenskih podjetij je predstavila mag. Mateja Dermastia.Razvoj grozdov v Sloveniji, od prvih pričetkov v letu 1999 do danes, je predstavila državna podsekretarka Mateja Dermastia. Ministrstvo za gospodarstvo je projekt spodbujanja grozdenja začelo z analizo obstoječih podjetniških povezav in nato s podporo več kakor 200 projektov povezovanja podjetij in razvojnih ustanov na področjih trženja, razvoja izdelkov, tehnoloških izboljšav in specializacije v proizvodnih verigah. V letu 2001 je podprlo razvoj prvih treh pilotnih grozdov. »Začetne spodbude za povezovanje podjetij in razvoj pilotnih grozdov so spodbudile velik interes med podjetji in razvojnimi ustanovami za povezovanju po konceptu grozda,« trdi Mateja Dermastia. Letos je bilo tako odobrenih že 29 projektov povezovanja podjetij in ustanov. V te projekte je vključenih 470 podjetij in ustanov.

Nadaljevanje članka je vidno samo naročnikom.

Razvoju velikih, recimo jim nacionalnih grozdov, sledi z manjšim zamikom razvoj lokalnih grozdov, v katere se združujejo zlasti mala podjetja. Tako se je lani v lokalna omrežja začelo povezovati več kakor 120 malih podjetij. Projekt vodi Pospeševalni center za malo gospodarstvo, ki je usposobil 69 koordinatorjev medpodjetniškega povezovanja in podprl prvih 36 projektov grozdenja. 

Po mnenju Mateje Dermastia razvojne spodbude države že dajejo prve konkretne rezultate. Učinek se kaže v razvoju novih organizacijskih oblik, specializaciji in produktivnosti posameznega podjetja ter v povečanem vlaganju v razvoj in raziskave, katerih posledica je večja konkurenčnost celotnih sistemov. »Slovenski pristop k razvoju grozdov je edinstven in uspešen. Slovenski grozdi so iskani razvojni partnerji mnogim tujim grozdom, mrežam in multinacionalkam,« trdi Dermastia. 

Poglejmo si rezultate še nekoliko bolj podrobno. Grozd geodetskih izvajalcev je za 38 odstotkov povečal prodajo na trge bivše Jugoslavije. Grozd Plasttehnike je nosilec povezovanja italijanskih, avstrijskih in hrvaških grozdov, ki skupaj postavljajo center odličnosti na področju predelave plastike. Grozd klimatizacije, gretja in hlajenja je začel vzpostavljati svoj inštitut, ki naj bi postal osrednje razvojno jedro v širši regiji. Avtomobilski grozd je z ruskim partnerjem odprl razvojno pisarno v Moskvi. Orodjarski grozd snuje partnerstvo z ameriškim partnerjem na področju laserskih tehnologij. Lesarski grozd se je vključil v projekte 6. okvirnega programa.


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *