Od zibelke do zibelke

Avtor: Martina Budal | Objava: 06.04.2012

Predstavljamo primere dobre prakse ravnanja z odpadki.Težave z odlaganjem odpadkov nas silijo k premisleku, ali je res vse, kar konča na smetiščih, odpadek. Zaradi vse večjih stroškov, ki jih imajo podjetja z ravnanjem z odpadki, se pojavljajo nove rešitve, ki skrbijo predvsem za to, da je odpadkov čim manj. Z vnovično uporabo nekaterih izdelkov in embalaže, njihovo prodajo, ali predelavo v drugačne surovine lahko podjetja ne le povečajo svojo skrb za okolje, ampak tudi zmanjšajo stroške, ki jih imajo z ravnanjem z odpadki. Običajno se za zglede ravnanja z odpadki obračamo v tujino, na konferenci Okolje in odpadki pa smo lahko slišali nekaj primerov dobre prakse iz našega okolja.
 
Med najboljšimi Renaultovimi tovarnami
 
V Revozu, našem edinem proizvajalcu avtomobilov, so k celostnemu ravnanju z odpadki pristopili v letu 2004 in si zadali dva cilja – zmanjšati odpadke na izvoru in zmanjšati količino mešanih komunalnih odpadkov. Ker se tovarna zajeda skoraj v središče Novega mesta, je skrb za okolje ena najpomembnejših smernic, pravi vodja oddelka varovanja okolja Janez Zupančič.
 
V Revozu sicer ustvarijo približno 100 različnih vrst odpadkov, vprašali pa so se, ali je možna vnovična uporaba odpadkov, torej uporaba vračljive embalaže in snovna predelava. Slednje je v Revozu največ in osnova zanjo je ločeno zbiranje odpadkov. Česar ne uporabijo ponovno, gre v energetsko izrabo, namesto na deponijo. Leta 2004 so ravnanje z odpadki predali zunanjemu izvajalcu, podjetju Gorenje Surovina, saj je Zupančič prepričan, da naj se z odpadki ukvarja tisti, ki to obvlada.
 
Seveda pa že sami poskrbijo, da je odpadkov čim manj: kjerkoli je to mogoče in ekonomsko upravičeno uporabljajo vračljivo embalažo, določene vrste nepoškodovane embalaže, ki je ni mogoče vrniti, uporabijo za drug namen v tovarni ali jo prodajo zainteresiranim kupcem. Odpadke, ki jih ne morejo ne prodati ne ponovno uporabiti, reciklirajo. Za uspešno recikliranje je bistveno ločeno zbiranje odpadkov, kar je naloga vseh zaposlenih v podjetju. Tisti del ločeno zbranih odpadkov, ki je primeren za energetsko izkoriščanje, predajo Gorenju Surovini, ki poskrbi za odvoz in predelavo v trdna goriva. Šele v zadnjem koraku vse odpadke, ki niso primerni za druge namene, odlagajo na deponijo.
 
Od leta 2004 so zmanjšali količino nastalih odpadkov in stroške obdelave odpadkov. V Revozu tako danes ustvarijo 8 kilogramov odpadkov na vozilo, pred leti so jih ustvarili 40. Med leti 2005 in 2007 so zmanjšali količino nenevarnih odpadkov za 4 kilograme na vozilo, količino nevarnih odpadkov pa za 1,1 kilograma na vozilo. S tem so se zmanjšali tudi stroški obdelave odpadkov – v celotnem obdobju za 28 odstotkov na vozilo. Kot je povedal Zupančič, Renaultove tovarne po vsem svetu tekmujejo med seboj, katera bo ustvarila in predvsem na deponijo odložila čim manj odpadkov. Revoz je po zaslugi svojega sistema ravnanja z odpadki v samem vrhu, so pa v skupini tudi tovarne, ki vse »odpadke« porabijo na drugačen način in na deponije ne odlagajo ničesar.

Nadaljevanje branja članka je dostopno samo naročnikom revije Obrtnik podjetnik! Naročite se na revijo.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *