Odgovorite na tožbo!

Avtor: | Objava: 10.06.2003Če tožena stranka v 30-ih dneh po prejemu tožbe nanjo ne odgovori, sodišče izda zamudno sodbo. To pomeni, da sodišče upošteva le tista dejstva, ki so navedena v tožbi in izda sodbo, s katero praviloma ugodi tožnikovemu zahtevku! Zato je na tožbo vedno potrebno odgovoriti. Prav tako je potrebno pazati, da že v odgovoru na tožbo ali na prvi obravnavi navedete vsa dejstva, ki so pomembna, saj novih dejstev v poznejših fazah postopka ni več dovoljeno navajati.

Najslabše, kar lahko naredite je torej to, da ne poskrbite za pravočasen odgovor na tožbo. Posledice takšnega ravnanja so namreč skoraj enake, kot da bi se strinjali s tožnikom.

Zakon o pravdnem postopku določa v členu 318:
"Če tožena stranka v roku iz 277. člena tega zakona ne odgovori na tožbo, izda sodišče sodbo, s katero ugodi tožbenemu zahtevku (zamudna sodba), če so izpolnjeni naslednji pogoji:1. da je toženi stranki pravilno vročena tožba v odgovor;2. da ne gre za zahtevek, s katerim stranke ne morejo razpolagati (tretji
odstavek 3. člena tega zakona);3. da izhaja utemeljenost tožbenega zahtevka iz dejstev, ki so navedena v
tožbi;4. da dejstva, na katera se opira tožbeni zahtevek, niso v nasprotju z dokazi, ki
jih je predložil sam tožnik, ali z dejstvi, ki so splošno znana."

PRAVNI VIR
Zakon o pravdnem postopku (UL RS 26/99)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *