Odgovornost za varnost izdelkov

Avtor: Emilija Bratož | Objava: 06.06.2008Novo podjetje za prodajo zabavne elektronike bo v Sloveniji prodajalo izdelke, ki jih bodo kupovali pretežno od posrednikov v drugih evropskih državah. Prosijo za pojasnilo, kdo je odgovoren za varnost oziroma ustreznost izdelkov - proizvajalec, posrednik (dobavitelj), oni kot uvozniki ali trgovec na drobno? 

Zabavna elektronika spada med tehnično zahtevnejše izdelke, za katere veljajo zahteve tako imenovane direktive novega pristopa, na podlagi katerih je obvezno CE-označevanje tovrstnih izdelkov. Postopke ugotavljanja skladnosti, ki so podlaga za potrditev skladnosti tehničnega izdelka, izvede proizvajalec in na njihovi podlagi izda ES-izjavo o skladnosti. S tem sam ali imenovana odgovorna oseba prevzema vso odgovornost za izdelek in izjavi, da je v skladu z zahtevami direktive. Preglejte le, ali spremlja izdelke navedena dokumentacija in znak CE. Ko je izdelek legalno na trgu ene od evropskih držav, je brez ponovnih postopkov ugotavljanja skladnosti lahko tudi na trgu druge evropske države.  

Pri sestavljanju strojev, dograjevanju različnih sestavnih delov in podobno je treba medsebojno določiti prevzemnika vloge končnega proizvajalca in odgovornosti za končno skladnost sestavljenega izdelka. Če je na trg dan nespremenjen izdelek, je proizvajalec znan. 

Distributerji morajo v okviru svoje dejavnosti ravnati z ustrezno poklicno skrbnostjo, ki pomaga zagotoviti skladnost izdelka z ustreznimi varnostnimi zahtevami. Predvsem ne smejo dobavljati izdelkov, za katere vedo ali bi na temelju lastnih informacij in kot strokovnjaki lahko vedeli, da ne izpolnjujejo varnostnih zahtev. V okviru svoje dejavnosti je še posebej odgovoren tisti distributer, ki izvaja ali je izvedel prvo stopnjo distribucije na ozemlju Republike Slovenije. Odgovornost je torej verižna prek dobaviteljev oziroma distributerjev povratno do proizvajalca, za skrbno ravnanje so odgovorni vsi udeleženci. 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *