Odgovornost zaposlenega za napake pri delu - tudi po prenehanju delovnega razmerja!

Avtor: | Objava: 10.06.2003Delodajalci se pogosto soočajo s problemom napak, ki jih pri delu napravijo zaposleni. V kolikor je delavec, ki je napravil napako pri delu, še zaposlen v podjetju, lahko delodajalec od njega zahteva popravo napake in povračilo škode.

Kaj pa, če se storjena napaka opazi kasneje in takrat delavec, ki je to napako zakrivil, ni več zaposlen v tem podjetju? Ali lahko tudi v tem primeru delodajalec zahteva, da ta oseba (bivši zaposleni) odgovarja za škodo?

V pogodbi o zaposlitvi se lahko določi, da se mora delavec tudi določen čas po prenehanju delovnega razmerja odzvati in odpravljati napake iz dela.

V kolikor je delavec povzročil škodo, za katero odgovarja skladno z zakonom, je škodo mogoče uveljavljati tudi po prenehanju delovnega razmerja. Opozoriti pa je potrebno, da je tako uveljavljanje škode težje, kot v času delovnega razmerja, saj je verjetnost dogovornega reševanja zadev bistveno manjša!

PRAVNI VIR
Obligacijski zakonik (UL RS 83/2001)

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *