ODLOŽENI DAVKI s Silvo Koritnik Rakela, 21. februarja 2006

Avtor: | Objava: 01.02.2006Spoznali boste, v katerih primerih je potrebno obračunati odložene davke kot relativno novo računovodsko kategorijo v Sloveniji.

V S E B I N A:
-
začasne razlike med poslovnim izidom in davčno osnovo v letu 2005,
- druge začasne razlike (investicijske olajšave),
- metodologija izračuna odloženih davkov na enostavnih primerih (terjatve, dolgoročne rezervacije, davčna  izguba),
- kakšne dodatne računovodske evidence so potrebne?

P R E D A V A T E L J I C A:
Silva Koritnik Rakela, univ. dipl. ekon., ima dolgoletno prakso s področja ocenjevanja podjetij, računovodstva in revizije. Kot pooblaščena revizorka in direktorica je zaposlena v podjetju Leitner+Leitner Audit, d.o.o. Predava s področja slovenskih in mednarodnih računovodskih standardov.

K D A J  IN  K J E? 
Seminar bo dne 21.2.2006 od 9.00 do 12.00 ure. Registracija udeležencev ob jutranji kavi od 8.30 do 9.00 ure. Seminar bo potekal v dvorani Belinka, Ljubljana. 

K O T I Z A C I J A  IN  U G O D N O S T I:
Cena seminarja je 29.900 SIT + DDV
Vključuje parkirišče, strokovno gradivo, hrano in pijačo.

Popusti:
- 5 % popust za prijave, prejete do 15.2.2006
- 5% popust za vsakega naslednjega udeleženca iz iste organizacije 
- Naročniki s poravnano naročnino lahko pri plačilu posamezne kotizacije izkoristite bon za 50% popust (1 kotizacija - 1 popust). Ostali naročniki pa redni 10% naročniški popust.
 
P R I J A V A  IN  I N F O R M A C I J E:
Prijave sprejemamo pisno: 
- s spletno prijavnico
- po faksu na št. 01/423 82 60,
- po e-pošti karmen.komel@podjetnik.si ali
- po pošti na naslov Podjetnik d.o.o.,  p.p. 147, 1001 Ljubljana.
 
Kontaktna oseba za vsa dodatna pojasnila oz. informacije: Karmen Komel, 01/200 20 52, karmen.komel@podjetnik.si. 

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *