Odpiranje konference

Avtor: | Objava: 12.07.2004Dr. Matej Lahkovnik, minister za gospodarstvo, je odprl konferenco in v pozdravnem nagovoru opozoril, da bo dvig konkurenčne sposobnosti slovenskega gospodarstva ena ključnih nalog slovenske razvojne politike v prihodnjih letih. S sprejetjem evropskih standardov ne bomo imeli več veliko manevrskega prostora ne pri tečajih, ne pri monetarni politiki in ne pri zunanjetrgovinskem režimu. Zato postaja industrijska politika toliko bolj pomembna in v tem okviru tudi politika grozdenja, povezovanja in strateškega sodelovanja. Po mnenju dr. Lahovnika so različne oblike strateškega sodelovanja ključne v današnjem globalnem svetu. Velika podjetja govorijo o strateških koalicijah, medtem ko se mala podjetja vključujejo v grozde. Na ta način so še konkurenčnejša in uspešnejša. 

»V Sloveniji poudarjamo pomen socialnega kapitala, ki je osnova, na kateri želimo graditi našo konkurenčno prednost. In po definiciji so grozdi tisti, na katerih se lahko socialni kapital gradi in se še naprej krepi.« je o vlogi grozdov v novo nastajajoči strategiji razvoja Slovenije dejal dr. Lahovnik.


Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *