Odpis zalog

Avtor: Lidija Robnik | Objava: 08.12.2008Delamo na področju veleprodaje čevljev. Po izteku sezone nam ostajajo določeni modeli neprodani in bi jih želeli odpisati ali prodati po nižji ceni od nabavne. Prosim za pojasnilo, kako je iz računovodskega in davčnega vidika z odpisom nekurantnih zalog in kaj storiti z odpisanim blagom. Kako pa se obravnava položaj, če bi želeli prodati blago po nižji ceni od nabavne?

Pomembno je, po katerem modelu vodite zaloge trgovskega blaga, kajti lahko imate:
· model nabavne vrednosti,
· model prodajne vrednosti ali
· model prodajne vrednosti z DDV. 
 
Ne glede na izbran model je odpis nekurantnih zalog z davčnega vidika davčno nepriznan odhodek (konto debet 721), prav tako morate od vrednosti odpisa obračunati 20-odstotni DDV in ga plačati, saj ste si ga verjetno uveljavljali kot vstopni DDV (konto debet 160). 

Knjiženje odpisa nekurantnih zalog in popravka DDV:
721 / 660                                           
702 / 260 

Če boste prodali blago po nižji ceni, kot je nabavna vrednost, boste s prodajo dosegli že vnaprej znano izgubo, kar vam bo zniževalo poslovni rezultat. Drugih vidikov ni. 

Knjiženje prodaje:           
120 / 260                           
/ 762 

Zmanjšanje zalog:            
702 / 660 

Razlika med kontom 762 in 702 je negativna in ima vpliv na poslovni rezultat. 
 
Primeri, ki sem jih prikazala, se uporabijo, če vodite zaloge po modelu nabavne vrednosti.  
 
Pri drugih dveh modelih so knjiženja enaka, le da morate popraviti (zmanjšati) tudi konto 664 in 669. Razlika se odraža na kontu 721, 702.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *