Odpravnina ob upokojitvi

Avtor: Svetko Praštalo | Objava: 10.11.2003Vprašanje:

Bil sem redno in polno zaposlen kot glavni in odgovorni urednik neke revije v založbi XX d.o.o. (sicer sem tudi njen solastnik z 38-odstotnim deležem), s 6. oktobrom 2003 pa sem se upokojil. Po kolektivni pogodbi za založništvo sem bil prepričan, da mi pripada odpravnina v višini treh bruto mojih plač v zadnjih treh mesecih oziroma bruto povprečnih plač v RS (kar je zame ugodneje). To so mi po telefonu potrdili tudi na ministrstvu za delo, kamor sem se obrnil po nasvetu Zavoda pokojninskega in invalidskega zavarovanja (na Zavod sem vprašal, ali se obračunajo tri neto ali tri bruto plače, pa so me napotili na ministrstvo za delo, kjer so mi zagotovili, da gre za tri bruto plače).   

Zdaj pa mi je direktor naše založbe (kolega, ki je tudi solastnik) sporočil, da to ni tako, ampak da se v naši branži izplačajo kot odpravnina dve plači v bruto znesku, tretja pa v neto znesku, ker da je treba zanjo odvesti vse dajatve.  

Zanima me, ali je to res, ker seveda ne bi bil rad oškodovan. Čudno se mi namreč zdi, da o tem v zakonih in kolektivni pogodbi za založništvo nič ne piše. Direktorja je tako poučila računovodkinja v zasebni računovodski firmi, ki nam ureja finančne posle.  
Za odgovor in pomoč se Vam vnaprej iskreno zahvaljujem. Lep pozdrav,  (ime in priimek hranimo v uredništvu)   

Odgovor:
Gospod pravilno ugotavlja, da mu pripada odpravnina ob upokojitvi v višini treh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma v višini njegovih treh mesečnih plač za pretekle tri mesece, če je to zanj ugodnejše. To izhaja iz določbe 3. točke 55. člena Kolektivne pogodbe časopisnoinformativne, založniške in knjigotrške dejavnosti (Uradni list RS, št. 43/2000, s spremembami).  

Za izplačila iz tega naslova, ki ne presegajo zneska, določenega z Uredbo, o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznajo kot odhodek (Ur. list RS, št. 72/93, s spremembami), se ne plačujejo prispevki. Gospod mora torej dobiti na svoj račun 100-odstotno vsoto treh bruto plač – od te vsote torej računovodstvo ne bo odtrgalo prispevkov.  

Žal pa ne morem komentirati mnenja njegovega delodajalca, ker mi ni znano, na kaj (na katere predpise) se ta sklicuje.

Naročite se na brezplačni mesečni svetovalec "Od ideje do uspeha"
Vpišite vaš e-naslov: *